ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Как зелената енергия може и да не е скъпа за потребителите

Как зелената енергия може и да не е скъпа за потребителите
Публикувана на: 22/10/2012|07:10; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Как зелената енергия може и да не е скъпа за потребителите
Месец вече продължават протестите на производителите на енергия от слънце, вятър, вода и биомаса заради политиката на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), която с нови цени за достъп за преносната и разпределителната мрежи ограничава приходите на инвеститорите във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), за да задържа поскъпването на тока. Четвърти месец пък българите са недоволни от това, че цената на електроенергията за бита от 1 юли се увеличи с над 13 процента, 8 от които се падат на бурния ръст на произвежданата екоенергия. Усърдната държавна политика е на път да превърне зелената енергия в нещо като обществен враг №1, още повече, че прогнозите за цените на тока догодина са още по-апокалиптични заради задължението на топлоелектрическите централи да купуват права за замърсяване на въздуха – т.нар. парникови квоти. На целия този фон все по-натрапчив става въпросът възможно ли е да ползваме по-чиста електроенергия и то на поносима цена? Положителен отговор на този въпрос има, поне ако се съди от практиката на други европейски страни. Например, Португалия, която със своите над 92 хил. кв. км площ и над 10 млн. жители е относително сходна на България с нашите 110 хил. кв. км територия и под 8 млн. жители. Буферни такси и конкурси за лицензии Докато у нас цената на тока от 1 юли 2012 г. се повиши с 13 на сто, в Португалия последното поскъпване тази година е било 3 процента. "Хората бяха много недоволни, защото това е сериозен ръст", коментира Албертино Менесеш, директор експлоатация на тамошния преносен оператор РЕН (REN). Това е еквивалентът на българския "Електроенергиен системен оператор" (ЕСО), с тази разлика, че не е изцяло държавен като нашия. Менесеш е силно изненадан от българското повишение на цената на тока заради ВЕИ-ата и обяснява, че в Португалия, за да не стават такива резки скокове, има държавен фонд, в който всеки инвеститор внася определена такса, според мощността, която ще инсталира. Този фонд играе ролята на буфер и с парите в него се покрива съществена част от поскъпването на тока от възобновяемите източници, така че да е поносимо на домакинствата. Шефът на РЕН също така дава пример как, когато през 2005 г. правителството обявява публичен търг за предоставяне на лиценз за построяването и експлоатацията на 1200 МВ вятърна енергия, определящо в избора на победителя е предоставената отстъпка в крайната цена на произведения ток. Това също задържа ръста на цените за бита. Резултатът е, че в момента в Португалия има над 10 хил. МВ инсталирани ВЕИ-мощности, от които най-много са водните и вятърните централи, а газовите подсигуряват тяхната работа. Така се осигуряват около 40 процента от потреблението на електроенергията в страната. Има дори периоди, в които произведената от вятър енергия покрива до 75 на сто от нуждите на страната. У нас ВЕИ-мощностите са около 3 400 МВ, от които най-много са хидроцентралите и фотоволтаиците, но слънчевите паркове произвеждат най-скъпата енергия и това рязко променя картинката. Освен това доскоро всеки можеше с минимален капитал да стартира ВЕИ-проект и да получи разрешително за изграждането му, разчитайки на бърза и гарантирана печалба от задължителното изкупуване на тока. Делът на екоенергията в общата консумация в България е около 13 на сто, по данни на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма от началото на 2012 г.. Като краен резултат в Португалия цената на общия микс от енергии е 45-46 евро за мегаватчас, а у нас – около 38 евро, при съществена разлика в доходите. Българското енергийно министерство преди около три години също имаше идея при присъединяването на ВЕИ-мощностите към мрежата да има конкурс и да се включват онези, които предложат най-ниски цени на тока си. Идеята така и не се реализира. Вместо това се въведе плащането на гаранция от 25 хил. евро за мегаватчас за присъединяване на вятърни, слънчеви или централи на биомаса. Тези пари обаче отиват в собственика на ЕСО – НЕК, за развитие на мрежата, а не за да се удържа поскъпването на тока. "Ако цената на навлизането на възобновяемите източници в Португалия трябваше да се плати изцяло от потребителите, това щеше да е катастрофално", посочва проф. Едуардо Фернандес от Университета в Порто. Той допълва, че в началото на проектите си производителите на енергия от възобновяеми източници са плащали и такси на общините, които също са отивали за успокояване на пазара. И у нас инвеститорите плащат такси в общините, на чиято територия развиват проектите си. Парите обаче отиват в местния бюджет за други нужди, но не и за балансиране на цените на тока. Паралелна работа на мрежи В Португалия също се плащат такси за достъп за преносната мрежа. Срещу подобна тарифа у нас сега протестират ВЕИ-производителите, макар и не толкова срещу самата цена, колкото против непрозрачния и дискриминационен начин на определянето й. Менесеш пък допълва, че такава такса в Португалия плащат всички производители на енергия, не само ВЕИ-атата (както е у нас), макар тяхната цена да е по-висока. Ефектът от скъпите и непостоянно работещи ВЕИ се балансира и от това, че електроенергийната мрежа на Португалия работи в паралел с испанската. Това е една от причините през тази година португалците да са оставали без ток средно само една минута, посочва Фернандес. За сравнение, в Германия прекъсването на електроснабдяването средно е 16 минути в годината, а в България – около 200 минути за 2011 г., докато в САЩ е било 532 минути годишно. Газово и хидро балансиране на потреблението Като един от съществените проблеми с възобновяемите източници в България се посочва тяхната непостоянна и непредвидима работа, което и наложи въвеждането на тези такси за достъп до мрежата, като целта е събраните суми да балансират по-добре натоварването на мрежата. В Португалия това балансиране се прави от пет газови електроцентрали и от пет помпено-акумулаторни водноелектрически централи (ПАВЕЦ), като шесто "помпено хранилище" – "Венда Нова ІІІ", се строи с европейско финансиране в единствения национален парк на страната. В същото време Португалия има само две въглищни и нито една ядрена централа. Комбинираната газово-въглищна централа в Пего например е способна да изключи двата си газови блока веднага, когато перките и ВЕЦ-овете започнат интензивно производство на ток във вятърни и дъждовни периоди. Съответно за минута и полов
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.