ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Пети протест на ВЕИ производителите пред ДКЕВР

Пети протест на ВЕИ производителите пред ДКЕВР
Публикувана на: 15/10/2012|01:10; Източник: publics.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Производителите на енергия от възобновяеми енергийни източници днес отново изразиха несъгласието си с "Решение Ц-33" на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, с което се въведе противоречивата "цена за достъп" до електрическата мрежа, варираща...
Пети протест на ВЕИ производителите пред ДКЕВР
Към цялата новина: http://www.publics.bg/bg/news/9031/
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.