ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Над 93% от фирмите са вдигнали цените заради поскъпването на тока и горивата

Над 93% от фирмите са вдигнали цените заради поскъпването на тока и горивата
Публикувана на: 14/10/2012|02:10; Източник: klassa.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
При 93,5% от фирмите увеличението в цените на елекроенергията и горивата е дало отражение в различни насоки, отнасящи се предимно до по-високи цени на продукцията им и предприемане на мерки за енергийна ефективност. След последните увеличения на цените на горивата и електроенергията  56% от компаниите вдигнаха цените на стоките или услугите, а 30% планират да подобрят енергийната си ефективност. Не са малко и тези, които съобщават за съкращаване на служители или намаление на заплати - съответно с дял 22% и 21%.  Само за 6,5% от бизнеса  увеличенията в цените на енергоресурсите не са се отразили на дейността им. Това показва проучване на Българската търговско-промишлена палата сред нейни членове, проведене в началото на октомври. Мотив за извършване на проучването бе високото потребление на енергийни ресурси, което поставя страната ни на първо място в ЕС по количество използвана енергия. В тази връзка допитване на БТПП през май 2012 показва, че фирмите все повече разчитат да намалят енергийните разходи чрез мерки за енергийна ефективност. Цялостното подобряване на енергийната ефективност на предприятия все още няма достатъчно покритие сред бизнеса - средно около 45% от фирмите вече са реализирали частични действия, с които да намалят разходите за енергия, продиктувани основно от нарастващите цени и необходимостта от снижаване на разходите. Проучването показа, че най-слабо реализираната мярка в промишления сектор е оползотворяването на излишната топлина от производството (само при 22% от предприятията).Обезпокоително е, че почти една пета от  фирмите, предприели мерки за енергийна ефективност, не оценяват положително резултатите и считат, че няма значителен ефект от тях, което поставя сериозен въпрос относно качеството на изпълнение. Основни пречки за непредприемането до момента на действия за по-добра енергийна ефективност сред предприятията са: липсата на финансови ресурси (според 51%) и сложните административни процедури (при 24%).Средно около 27% от фирмите имат бъдещи намерения да предприемат дейности за повишаване на енергийната си ефективност. Основната част от тях разчитат на европейско финансиране (почти 60%). Близо 1/3 (28%) от фирмите не са обмисляли към момента възможностите за повишаване на енергийната ефективност, сочи проучването на БТПП.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.