ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Общоевропейска комуникационна кампания

Общоевропейска комуникационна кампания
Публикувана на: 08/10/2012|03:10; Източник: ecomedia.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
ЕК си сътрудничи с бизнеса, природозащитните организации и университетите в търсене на решения по проблемите на климатаДнес европейският комисар по действията в областта на климата Кони Хедегор обяви началото на общоевропейска комуникационна кампания в сътрудничество с над 70 организации от цяла Европа. Под мотото „Свят, който ви харесва. С климат, който ви харесва“ кампанията ще се стреми да поставя на обсъждане практически решения във връзка с измененията на климата и да показва как действията в тази област могат да увеличат благоденствието и да донесат икономически ползи на европейските граждани, съобщиха от пресслужбата на ЕК.В цяла Европа има изобилие от примери за интелигентни, новаторски решения на проблеми, свързани с климата; решения, които способстват за намаляването на замърсяването с въглероден диоксид, като същевременно подобряват качеството на живот на хората. Например, централната гара на Стокхолм превръща телесната топлина на пътниците в отопление за стояща недалеч офис сграда, което не само намалява емисиите, но свива и сметката за енергия на сградата с 20-25 %. В Дания училището в Гедвед, община Хорсенс, спестява по 30 000 евро годишно благодарение на слънчевата енергия. Спестените средства се влагат в подобряване на образованието. Такива ситуации, при които няма губещи, където пестенето на средства, време и емисии на парникови газове са съчетани, са в центъра на комуникационната кампания, която комисар Хедегор стартира в кметството на Лондон.„Имаме избор: Можем да ДЕЙСТВАМЕ съобразно натрупаните си знания за изменението на климата. Или да стоим безучастно и да наблюдаваме как нещата се влошават. И двата варианта имат своята цена. Така че защо да не създадем свят, който харесваме, с климат, който харесваме, докато все още има време за това? С тази кампания искаме да съсредоточим дебатите върху решенията и да открием какво ни спира да ги прилагаме,“ каза Кони Хедегор.Кампанията, представена на уебсайт, който скоро ще бъде достъпен на всичките 23 езика на ЕС, е създадена като платформа за участие, където частни лица, предприятия и местни организации ще могат да представят, популяризират и обсъждат своите решения за понижаване на въглеродните емисии и да се включат в общоевропейското съревнование за избор на най-доброто и най-оригиналното сред тях. Основен елемент на кампанията са партньорствата между организации със сходни идеи. Над 70 организации вече са потвърдили участието си в нея, включително стопански асоциации, университети, неправителствени организации и държавни институции. Намерението е с развитието на кампанията да се включат повече партньори.На официалното откриване под мотото „Визии за свят, който ви харесва“ партньорите на кампанията и гражданите участваха наред с комисар Хедегор, държавния секретар по въпросите на енергетиката и измененията в климата на Обединеното кралство Ед Дейви и други официални лица в старта на дебатите. Дискусията се излъчва пряко на фейсбук-страницата на кампанията, а в Туитър могат да се правят коментари. В редица държави членки, сред които България, Италия, Полша и Португалия, ще последват още свързани с кампанията събития през 2012 и 2013 г.Кампанията ще продължи до края на 2013 г. и има за цел да покаже съществуващите икономически ефективни решения за постигане на целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с 80—95 % до 2050 г. Тя е своеобразно продължение на „Пътна карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност“ на Комисията от март 2011 г., която очертава пътищата за значително, но икономически ефективно понижаване на емисиите в основните промишлени отрасли. Пътната карта показва, че изграждането на икономика с ниска въглеродна интензивност ще засили инвестициите в чисти технологии и инфраструктура, като например интелигентните електропреносни мрежи, и драстично ще намали разходите за внос на петрол и природен газ.В средносрочен план, до 2020 г. ЕС възнамерява да намали емисиите на парникови газове с 20 %, да подобри енергийната ефективност с 20 % и да увеличи дяла на енергията от възобновяеми източници в енергийния микс до 20 %. Понастоящем емисиите в ЕС са с повече от 17 % по-ниски от нивата през 1990 г.
Общоевропейска комуникационна кампания
Към цялата новина: http://www.ecomedia.bg/news/eu-news/article/9224
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.