ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Излишната енергия от ВЕИ може да се складира като втечнен въздух

Излишната енергия от ВЕИ може да се складира като втечнен въздух
Публикувана на: 03/10/2012|12:10; Източник: klassa.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Втечняването на въздуха може би ще предложи решение на едно от най-големите предизвикателства пред инженерната наука – как да се складира електроенергията, съобщи Би Би Си. Според Института за механоинженерство втечненият въздух може да се конкурира като метод с акумулаторите и водорода, за да складира излишната енергия, произведена от ВЕИ, например от вятърни турбини през нощта. Тази енергия може да замрази въздуха до криогенно състояние в отдалечено място. А когато търсенето се увеличи, въздухът може да се затопли и върне в предишното му състояние, за да задвижи турбина. Според инженерите процесът на производство на електричество в „правилното време“ може да достигне 70 % ефикасност. Първоначално технологията е била разработена в гаража му от Питър Диърмен, откривател от Хъртфордшир, с цел задвижване на автомобили. Highview Power Storage е фирмата, създадена за използване на неговата технология в система за съхраняване на електроенергия и употребата й в електропреносната мрежа. Според енергийния й шеф Тим Фокс това откритие е много умно приложение, което прилича на потенциално решение на предизвикателството с нарастващата употреба на енергия от ВЕИ. Процесът се развива в 4 фази:1. Електричеството от „неправилното време“ на денонощието се използва за събиране на въздух и премахване от него на въглеродния диоксид и водната пара.2. Останалият въздух, предимно азот, се охлажда до -190 градуса по Целзий и се превръща в течност (именно промяната на състоянието от газ в течност складира енергията).3. Втечненият въздух се съхранява в гигантски вакуумиран съд.4. 4 Когато търсенето на енергия нараства, течността се затопля до температура на околната среда. При превръщането му в пара той задвижва турбина, която произвежда електричество, при което няма процес на горене.На този етап процесът е само 25% ефикасен, но ще бъде чувствително подобрен при поставянето на криогенератора близо до промишлен завод или електроцентрала, които отделят топлина и я изхвърлят в атмосферата. Тази топлина може да се използва при термичното преобразуване на втечнения въздух.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.