ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Инвестирането в зелени технологии отново е на мода

Инвестирането в зелени технологии отново е на мода
Публикувана на: 09/12/2012|04:12; Източник: klassa.bg; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
 Зелените технологии отново са на мода и можете да се обзаложите, че инвестиционните възможности няма да закъснеят. Ураганът „Санди“, сушите и капризните метеорологични условия по света отново насочиха всеобщото внимание към климата и промените в него. Преговорите от кръга Доха, както и обявяването наскоро на амбициозна телевизионна поредица за проблемите на климата, която трябва да се излъчи по Showtime Network следващата година, показват, че екологичните въпроси отново заемат все по-видно място в обществените интелектуални нагласи.В глобален мащаб темата за околната среда е интегрирана в социално и екологично ангажирано инвестиране чрез програми и продукти, съобразени с проблемите около водата, отпадъците и енергията. Т. нар. impact investing е финансово течение, което произвежда двуцифрена възвръщаемост, като носи едновременно социален ефект (върху хората и планетата), както и финансова изгода. В локален план зелените инициативи отслабнаха. Икономическата криза от 2008 г. изтласка екологичните кампании в дъното на списъка със съображения за много хора. Инвестициите в чисти технологии не донесоха високата доходност, която много от тях обещаваха. Скептиците по отношение на глобалното затопляне пък провокираха много съмнения в общественото съзнание. Не помогна и това, че Междуправителственият комитет по климатичните промени премина през няколко скандала. Разрастването, спадането и възстановяването напоследък на природозащитното движение бе оприличено на колебанията при интернет компаниите. Всъщност голяма част от първоначалните вложения в горива от възобновяеми източници, инфраструктура и технологии постави основата за появата на дългосрочен растеж. И отново, това много наподобява случилото се с интернет и технологичните компании в началото на века. Зелените акции се покачват и инвеститорите в рисков капитал отново разглеждат устойчивите, основани на екологични технологии, възможности. Greenbiz.com наскоро публикува материал на тема „Защо слуховете за смъртта на чистата технология са силно преувеличени“, който говори за настъпването на невероятно вълнуващи времена. Социално и екологично отговорните инвестиции, които вземат предвид въздействието на дадена компания върху околната среда, ще нараснат чувствително в следващото десетилетие.Междувременно акциите на публичните компании в сектора отбелязват подобрение. Dow Jones Sustainability World Index нарасна с над 14% през последните шест месеца. Ако разгледаме представянето му през последните пет години, ще забележим ефект на оздравяването – рязък спад от нивата през 2008 г., след което възходяща траектория на движението. Обемът на търговията през последните две години засенчи историческите рекорди. Това говори за силен интерес. Без съмнение инвестирането в зелени технологии и вниманието към устойчивия сектор ще се срещнат с критицизъм и открит скептицизъм. Не всеки ще се присъедини към движението, както мнозина вярваха преди пет години. Но ако секторите следват някакъв цикъл, то зеленият скоро ще се върне с пълна сила, и този път с база от бизнесмени и верни последователи.  По „Марект уоч“