ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Д-р Тренчев като химик: Превръща водата в огън

Д-р Тренчев като химик: Превръща водата в огън
Публикувана на: 16/11/2012|09:11; Източник: sedmica.sliven.net; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
Синдикалният лидер д-р Константин Тренчев показа нагледно, че освен познавач на политическия живот и социалните проблеми, е и първокласен учен - изобретател, пише Inews.Заедно със сътрудника си инж. Борислав Борисов д-р Тренчев представи днес уникален метод за превръщането на обикновена питейна вода в плазма с помощта на електрически ток от мрежата.Така учените демонстрираха как без много пари, но с познания, кадърност и много труд може да се създаде едно потенциално революционно изобретение, и то не в скъпа лаборатория, а буквално в домашни условия.По думите на Константин Тренчев учените са изработили представения трети подобрен прототип на устройството за добив на плазма от вода в апартамент в Овча купел през свободното си време. Д-р Тренчев подчерта, че в случая не става въпрос за запалване и горене на водата, а за използване на много интересен и слабо изучен от науката феномен, който тепърва предстои да бъде изучен в детайли.Учените се натъкват на процеса преди около две години и оттогава активно работят по практическото му приложение. Първоначално феноменът е бил много трудно управляем, но благодарение на много труд техническите проблеми са преодолени. В края на миналата година работещ прототип е бил заведен за процедура по патентоване в женевското патентно бюро.Най-общо системата работи по следният начин: За "гориво" се използва вода, която се намира в резервоар, изолиран с фибран. Тя се качва с помпа към две дюзи, от които тече на две струи, подобно на водата във фонтаните. При прилагане на ток, който се черпи директно от електрическата мрежа, но се трансформира по определен (и за момента таен) начин, се получава въпросния процес на образуване на плазма с изключително висока температура.В края на процеса се получава отново вода, което според д-р Тренев прави процеса за генериране на топлинна енергия напълно екологичен. В бъдеще установката спокойно ще може да се постави в средата на стаята, където да се свърже с близкия радиатор, без да има нужда от допълнителни инсталации като комини и др.Открият от д-р Тренчев и колегите му процес може да намери най-различни приложения. На първо време той може да се използва за отопление за битови нужди чрез загряване на вода. В своя завършен вид на установката пламъкът няма да бъде открит - върху него ще бъде поставен специален топлообменник, който ще извежда и използвана добитата топлинна енергия.Друго важно приложени на системата ще бъде за изгаряне на всякакъв вид отпадъци, в това число и на особено опасни такива – от медицински заведения, ядрени отпадъци и др.Изобретението може да бъде използвано и за топене и спояване на абсолютно всички познати на човека материали. По време на презентацията си учените демонстрираха нагледно как пламъкът топи волфрам (използван в електрическите крушки), стъкло, топлоустойчива керамика, закалена стомана и дори специални въглеродни електроди.Образуваната от водата плазма може да се използва и за специфична обработка на различни повърхности, а вероятно дори за производството на наночастици, предполагат учените.При работата си върху проекта екипът на д-р Тренчев се натъква на още редица интересни за науката (а и за практиката) физични феномени. За тях обаче, както и за точните енергийни параметри на метода, учените не искат да говорят все още, преди да направят нужните допълнителни по-прецизни измервания.Д-р Тренчев и колегите му обещаха, че и в бъдеще те ще продължат работата си по проекта, така че той да намери редица приложения в практиката.
Д-р Тренчев като химик: Превръща водата в огън
Към цялата новина: http://sedmica.sliven.net/index.php?id=91618