ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Борисов: "Тази прекрасна природа няма нужда да бъде загрозявана"

Борисов:
Публикувана на: 02/11/2012|03:11; Източник: mediapool.bg; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
Борисов:
Когато виждаш, че кметовете работят, нормално е и държавата да се опитва повече да ги подпомага. Със строителството на депото и новата спортна зала, община Ботевград показва, че е заслужила благоразположението на правителството и то ще продължава да помага. Това министър-председателят Бойко Борисов в петък, след катооткри първата регионална система за управление на отпадъците у нас, финансирана с европейски средства. Депото, коетоще обслужва 56 000 души от общините Ботевград, Правец и Етрополе, се открива седем месеца предсрочно. "Тук наблизо ще се прави и сепариращата инсталация и се надявам до тогава от нашите структури на ГЕРБ да се направи оборка на целия регион, защото на много места има изкуствени сметища, и защото тази прекрасна природа, която имате тук, няма нужда да загрозяваме”, добави премиерът. "С откриването на новото депо ние решаваме един изключително голям екологичен проблем на трите общини. Веднъж завинаги ще спре обгазяването на Ботевград”, каза кметът на Ботевград Георги Георгиев и изказа лични благодарности на премиера, министъра на околната среда присъстващите представители на Европейската комисия. "Ние първо отчитаме направеното и след това искаме. През последната една година и половина община Ботевград е спечелила 12 европейски програми на обща стойност 50 млн. лв. Така, че ние не само искаме, но и се борим да привлечем средства отвън, така, както ни поставяте задачите”, обърна се Георгиев към премиера и министъра. Екоминистърът Нона Караджова поздрави общината за това, че първа е завършила проект за управление на отпадъците, финансиран по оперативна програма "Околна среда, както" и за собствената инициатива за изграждане на сепарираща инсталация чрез публично-частно партньорство, която трябва да влезе в експлоатация до 2-3 месеца. По думите й така общината ще осигури съоръжения за 30 години напред и ще постигне в най-скоро време европейските цели за отпадъците, които България трябва да достигне през 2020 г. Регионалната система за управление на отпадъците на Ботевград е първата от общо 23, които трябва да бъдат изградени с европейски средства. Тя е на стойност 14.4 млн. лв., като 2.1 млн. е националното съфинансиране. Изпълнител на съоръжението е софийското обединение “Инфрастрой” с водещ партньор “Агробилд” и партньори “Енерго Ремонт Строй” и “Пътстрой-92”. Проектант е обединение “Мегалит – Рутекс”. Строителният надзор беше изпълнен от “Агрико Консулт”. Стойността на проекта по договор е 12.8 млн. лв. с ДДС. Площта на депото е 121 декара. То има две клетки, като едната е изцяло готова с пълния изолационен пакет. Положеното изолационно покритие на дъното на скатовете на клетката, ще предотврати свличането на земни маси и ще спомага за по-лесно оттичане на инфилтрираните води. Запълването на първата клетка се очаква след 12 години, а при правилното използване на компактора, който свива отпадъците до 3 пъти се очаква този срок да се увеличи до 20 години. “Пътстрой-92” изпълни строителните работи по направата на земното легло, корекциите на речни корита и дерета в обхвата на депото, земни, пътни и асфалтови работи за външен експлоатационен път и вътрешни технологични пътища, охранителни канавки за оттичане на дъждовни води. Освен това са изградени дренажни системи за пречистване на събрания инфилтрат, след което пречистените води ще бъдат използвани за оросяване на депото. Тези две мерки ще осигурят три пъти по-голяма сигурност за опазване на почвата от замърсяване. С построяването на новото депо, трите общини Ботевград, Правец и Етрополе ще могат да ликвидират и почистят нерегламентираните малки сметища на своите територии. Центърът за рециклиране се финансира чрез публично-частно партньорство между общината и частен инвеститор. С въвеждането му в експлоатация 80% от постъпилия отпадък ще се насочва за рециклиране и преработка и едва 20% ще отива на депото. Целият бюджет от 717 млн. лв. в сектор “Отпадъци” по програма “Околна среда” е почти договорен, но разплатените средства са само 89 млн. лв., показва справка в системата за управление на еврофондовете ИСУН. В изпълнение са 14 договора за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците на обща стойност 562 млн. лв. В етап на оценка са още шест проекта – на регионите Бяла, Велико Търново, Добрич, Панагюрище, Плевен, Хасково. България се е разминала с глоби заради отпадъците Същевременно от стенограмата на последното заседание на МС, публикувана в петък, става ясно, че преди няколко дни Колежът на комисарите към Европейската комисия е оттеглил решението си за завеждане на наказателна процедура срещу България заради забавянето на прилагането на Рамковата директива за отпадъците.През пролетта България, Унгария, Полша и Словакия бяха заплашени от Брюксел, че ще бъдат дадени наСъда на Европейския съюз, който може да им наложи сериозни глоби за забавянето, като глобата за България би била15 220 евро на ден. Задължението на България беше да приеме директивата преди започването на делото. С приемането на закона за отпадъците през лятото е била приета директивата и срокът е спазен, обяснява пред колегите си министърът на околната среда Нона Караджова. "Казвам това не за друго, а защото преди няколко месеца всички медии надлежно информираха обществото за заведената наказателна процедура, позовавайки се на интернет страницата на ЕК, но в момента явно са пропуснали добрата новина, така че използвам повода да съобщя това", казва в сряда Караджова. "Големи поздравления към теб за това, което си направила за тези три години", отвръща премиерът Бойко Борисов. "В момента в страната се изпълнява мащабна програма за над 650 млн. лева за изграждане на съвременни съоръжения за отпадъците и огромното закъснение, мога да кажа цяло десетилетие в тази област, се преодолява с много бързи темпове", казва министърът и добавя, ченезависимо от забавянето в годините в момента абсолютно всички общини в страната са ангажирани с процеса. "Само за 2011 г. имаме рециклирани над 350 хил. тона отпадъци в страната, а също така и значително количество изгаряне с оползотворяване на енергия", добавя Караджова. Така според нея почти 10% от общото количество образувани отпадъци се оползотворяват.