ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

БСК иска държавната помощ за тока да е само за най-енергоемкия бизнес

БСК иска държавната помощ за тока да е само за най-енергоемкия бизнес
Публикувана на: 17/07/2015|12:07; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
БСК иска държавната помощ за тока да е само за най-енергоемкия бизнес
Компенсацията за зелената добавка в цената на тока, която се плаща от бизнеса на свободния пазар, да се дава само на най-засегнатите от повишаването на таксата "задължение към обществото", предлагат от Българската стопанска камара. Организацията бе сред най-ревностните противници на двойното вдигане на въпросната такса, включваща разходите за купуване на енергията по дългосрочните договори с възобновяеми енергийни източници и двете американски централи. Заради протестите на синдикатите и работодателите правителството реши да разшири обхвата на държавно подпомагане на предприятията. След като първоначалните намерения бяха предприятията, консумиращи над 30 гогаватчаса годишно да получат 80% отстъпка от зелената добавка, сега вече се обсъжда помощта да е диференцирана и да се прилага на ставки, които да тръгват от 2 гигаватчаса годишно потребление. С уточнението, че принципно е против държавните помощи на пазара, тъй като водят до изкривяването му, от БСК сега посочват, че "притиснати от административните и правни норми на Брюксел, с оглед запазване на интересите на българските производители, сме принудени да подкрепим приемането на Наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от ВЕИ". Камарата посочва, че приемането на наредбата е опит с държавна помощ да се оправят деформациите на друга държавна помощ (за ВЕИ-проектите) Ако се приложи обаче принципът за подпомагане на всички засегнати, а не за най-засегнатите (каквито са изискванията на Насоките на ЕК за подкрепа на засегнати от екоизискванията сектори), напълно реалистично е Брюксел да откаже нотификация на българската наредба, посочват от организацията. Така, според БСК, може да се пропусне и възможността за подпомагане на най-засегнатите производства, с голям дял на електроенергията в себестойността на продукцията, чиято конкурентност ще бъде най-засегната от ръста на таксата "задължения към обществото".
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.