ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Окончателно: Депутатите създадоха фонд за енергийна сигурност

Окончателно: Депутатите създадоха фонд за енергийна сигурност
Публикувана на: 22/07/2015|12:07; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Окончателно: Депутатите създадоха фонд за енергийна сигурност
Депутатите окончателно решиха да бъде създаден Фонд "Сигурност на електроенергийната система". Според приетите на второ четене промени в Закона за енергетиката се предвижда фондът да се попълва със средства от производителите, които всеки месец трябва да отчисляват 5% от приходите си. Търговците, които внасят електроенергия в страната, също ще трябва да правят вноски във фонда.   Не видя бял свят обаче идеята, прокраднала се между двете четения на промените, такси да се събират и от държавния "Електроенергиен системен оператор" (ЕСО) или от електроразпределителните дружества. От думите на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов стана ясно, че според промените, които влязоха на второ четене, нито ЕСО, нито ЕРП-тата ще бъдат натоварени, защото изрично е записано, че тази такса се отнася за производители и вносители на електрическа енергия.   Целта на новия фонд е да покрива дефицитите в Националната електрическа компания (НЕК) по изкупуването на енергия от слънце, вятър, вода, биомаса, когенерации и по дългосрочните договори с двете американски централи в комплекса "Марица Изток". Компенсирането на недостига на обществения доставчик ще се извършва ежемесечно.   "Създаването на Фонд "Сигурност на електроенергийната система" е мярка, чиято цел е финансово стабилизиране на сектора чрез редуциране на текущия дефицит в Националната електрическа компания. Постигането на тази цел ще създаде условия за либерализация на българския електроенергиен пазар", се казва в мотивите на законопроекта, внесен от депутатите от ГЕРБ Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков.   Фондът се ръководи от управителен съвет в 7-членен състав като министърът на енергетиката ще назначава председател на управителния съвет на фонда и ще утвърждава правила за представителство в управителния съвет. В съвета ще има по двама представители на Министерството на енергетиката и Министерството на финансите, един представител на Министерството на околната среда и водите и двама представители на производителите на електрическа енергия.   Производителите на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) вече се обявиха срещу промените и ги определиха като "най-незаконните и най-тежките от прилаганите до момента ретроактивни санкции за производителите от възобновяеми източници".   Според тях новата такса от 5%, макар и да е предвидена за всички производители на ток, ще е ефективна само за ВЕИ, тъй като те имат фиксирана цена и реално тя ще е за сметка на капитала им, докато останалите централи могат да си я калкулират в тарифите. ВЕИ производителите твърдят, че предлаганият механизъм за компенсиране на дефицита в НЕК противоречи на насоките за държавна помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014-2020 г. и на евродиректива.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.