ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Три детски градини ще спестяват с модерна система за енергиен мониторинг

Три детски градини ще спестяват с модерна система за енергиен мониторинг
Публикувана на: 04/05/2012|01:05; Източник: morskivesti.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Модерна система ще следи енергийните потоци в три бургаски детски градини - „Радост", „Здравец" и „Брезичка". Техниката е придобита по проект, който се осъществява от „Регионална агенция за управление на енергията" в партньорство с Община Бургас и се финансира по Програма за малки проекти на Глобалния екологичен фонд.Подробности за инициативата съобщи по време на пресконференция зам.-кметът Атанаска Николова. В нея участваха още Полина Антонова - ръководител на проекта, и инж. Тодор Тонев – технически експерт.Бургаската е една от първите общини в страната, изпълняващи стратегия за енергийно развитие. Част от нея е следенето /мониторингът/ на потреблението. С реализацията на проекта "Иновативно и ефективно управление на енергийните потоци в обществени сгради в Община Бургас" ще бъдат получени реални данни за потреблението на енергия и разпределението на ресурсите в трите детски градини. В комбинация с другите мерки за енергийна ефективност /саниране и обновяване на сградния фонд/, предприети от общинската администрация, това ще помогне за по-ефективния енергиен мениджмънт, както и за дисциплиниране на работещите в детските градини да икономисват енергия - било то електричество, нафта или газ.Чрез новата система за наблюдение може да се проследява в кои сектори -  кухня, занималня или спално помещение, има ненужно хабене на енергия.Тя може да покаже и забравен включен електрически уред в кухненския блок за времето, когато там не се готви.Проектът по наблюдението на трите общински сгради – детски градини, ще се осъществява в продължение на година и половина. За този период се очаква като резултат да бъдат спестени 352 тона вредни емисии.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.