Близо 10.5 млн. евро за енергийна ефективност получават 32 общини

Близо 10.5 млн. евро за енергийна ефективност получават 32 общини
Публикувана на: 18/08/2015|05:08; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Близо 10.5 млн. евро за енергийна ефективност получават 32 общини
Тридесет и две общини подписаха договори за финансиране с 10.44 млн. евро на техни проекти за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия за отопление в общински и държавни сгради. Парите идват по т.нар. Норвежка програма, която се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство въз основа на подписан меморандум за разбирателство между България от една страна и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия от друга. Общо програмата разполага с 15 600 288 евро, от които 85% са безвъзмездна финансова помощ и 15% - национално съфинансиране. Грантовата схема субсидира проекти за замяна на горива и котли, подмяна и реконструкция на абонатни станции и отоплителни инсталации, както и за използване на слънчева, хидротермална и геотермална енергия за производство на топлинна енергия в общински и държавни сгради. Безвъзмездната помощ е между 170 хил. и 500 хил. евро От подадените 85 проекта са одобрени за финансиране 57 проекта. Поради сериозния интерес сред общините, Министерството на енергетиката е прехвърлило в схемата за енергийна ефективност около 3.4 млн. евро освободени или недоговорени средства от други схеми. Това е позволило сключването на договорите с 32 общини, съобщиха от Министерството на енергетиката във вторник. "Имаме уверение от нашите партньори, че срокът за изпълнение на проектите по Норвежката програма ще се удължи с една година до април 2017 г.“, каза по време на подписването заместник-министърът на енергетиката Антон Павлов, който е и ръководител на програмния оператор. Удължаването на срока ще даде възможност на бенефициентите да се възползват пълноценно от предимствата на програмата и да завършат проектите си без риск от загуба на средства. Изпълняваните проекти за енергийна ефективност са сериозен фактор за спестяване на енергия и осигуряване на по-добри условия за живот на българските граждани. Така програмата съдейства за реализиране на приоритетите на националната и европейската енергийна политика за намаляване емисиите от парникови газове като част от прехода към конкурентоспособна нисковъглеродна икономика.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.