ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Близо 10.5 млн. евро за енергийна ефективност получават 32 общини

Близо 10.5 млн. евро за енергийна ефективност получават 32 общини
Публикувана на: 18/08/2015|05:08; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Близо 10.5 млн. евро за енергийна ефективност получават 32 общини
Тридесет и две общини подписаха договори за финансиране с 10.44 млн. евро на техни проекти за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия за отопление в общински и държавни сгради. Парите идват по т.нар. Норвежка програма, която се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство въз основа на подписан меморандум за разбирателство между България от една страна и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия от друга. Общо програмата разполага с 15 600 288 евро, от които 85% са безвъзмездна финансова помощ и 15% - национално съфинансиране. Грантовата схема субсидира проекти за замяна на горива и котли, подмяна и реконструкция на абонатни станции и отоплителни инсталации, както и за използване на слънчева, хидротермална и геотермална енергия за производство на топлинна енергия в общински и държавни сгради. Безвъзмездната помощ е между 170 хил. и 500 хил. евро От подадените 85 проекта са одобрени за финансиране 57 проекта. Поради сериозния интерес сред общините, Министерството на енергетиката е прехвърлило в схемата за енергийна ефективност около 3.4 млн. евро освободени или недоговорени средства от други схеми. Това е позволило сключването на договорите с 32 общини, съобщиха от Министерството на енергетиката във вторник. "Имаме уверение от нашите партньори, че срокът за изпълнение на проектите по Норвежката програма ще се удължи с една година до април 2017 г.“, каза по време на подписването заместник-министърът на енергетиката Антон Павлов, който е и ръководител на програмния оператор. Удължаването на срока ще даде възможност на бенефициентите да се възползват пълноценно от предимствата на програмата и да завършат проектите си без риск от загуба на средства. Изпълняваните проекти за енергийна ефективност са сериозен фактор за спестяване на енергия и осигуряване на по-добри условия за живот на българските граждани. Така програмата съдейства за реализиране на приоритетите на националната и европейската енергийна политика за намаляване емисиите от парникови газове като част от прехода към конкурентоспособна нисковъглеродна икономика.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.