Покажи Страниците

32 общини с договори за енергийна ефективност

32 общини с договори за енергийна ефективност
Публикувана на19/08/2015|02:08; Източник: economynews.bg; Категория: Соларна енергия
Министерството на енергетиката подписа договори с 32 общини по схемата за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия за отопление в общински и държавни сгради. Общата стойност на проектите е 10.4 млн. евро.
ViaExpo