ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

По-скъпи цигари и горива за отопление от догодина

По-скъпи цигари и горива за отопление от догодина
Публикувана на: 09/09/2015|02:09; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
По-скъпи цигари и горива за отопление от догодина
Драстично увеличение на акциза върху енергийните продукти, ползвани като горива за отопление, минимално поскъпване на най-евтините цигари и по-сериозно на скъпите марки, ограничения за носенето на свити с насипен тютюн цигари, както и затягането на контрола върху извеждането на бандеролни стоки от данъчните складове и транспортирането им до други складове. Това са част от промените в Закона за акцизите и данъчните складове, приети от правителството на редовното му заседание в сряда. В същото време обаче се ускорява връщането на платения акциз за електрическата енергия от 3 на 2 месеца, отпада изискването отчетът за бандеролите да се подава от лицензираните складодържатели, премахва се и забраната за пълнене на втечнен нефтен газ в бутилки в станции за зареждане на моторни превозни средства.. Мерките се предприемат за да се предотвратят възможностите за злоупотреби, измами и контрабанда, мотивира се кабинетът От догодина ще започне плавното поскъпване на цигарите, заради промяна в структурата на акциза на тютюневите изделия, като се предвижда натискът да е най-слаб за ниския клас цигари, които са сред най-купуваните. Така увеличението на техните цени в следващите три години ще е минимално, а при средния и високия клас цигари ще е по-голямо, обясни след заседанието финансовият министър Владислав Горанов. Той припомни, че през 2009-2010 година, когато облагането е било значително пребалансирано, се е получил огромен натиск върху пазара и контрабандата е нараснала значително. Искаме да избегнем проявлението на този ефект през следващата година и до края на 2017 г., защото до 1 януари 2018 г. по регламент трябва да достигнем нови минимални нива на облагане на тютюна - 90 евро (177 лв.) на 1000 къса, допълни той. Затова се предвижда специфичният акциз да бъде намален от 101 лв. на 70 лв. за 1000 къса, като едновременно с това се изменя пропорционалният акциз поетапно за достигане на минималните нива на облагане за ЕС до 2018 г. Таза за догодина се предвижда пропорционалният акциз да стане 38% от продажната цена, през 2017 г. да е 40% и 42 на сто през 2018 г. Очакваният ефект от вдигнатия акциз на цигарите в следващите три години ще е 119 322 783 лв. при допускания за запазване на нивата на потребление на цигари по отделните видове ценови категории, посочват от правителството. При ръчно свитите цигари се налагат ограничение за пренасянето им. Забранява се държането на повече от 40 къса такива цигари. От намерението да се вдигне акцизът за газьола за отопление от сегашните 50 лв. на 645 лв. за 1000 литра. 13 пъти ще скочи и ставката за керосина. За тежките горива и за енергийните продукти, използвани за отопление, скокът е от сегашните 50 на 400 лв. за 1000 литра. За използването на втечнен нефтен газ (LPG) за отопление, който към настоящия момент не се облага, вече ще се плаща по 340 лв. за 1000 литра Очакваният ефект за бюджета от вдигнатите акцизи за горивата ще е 71 млн. лв. годишно, изчисляват от финансовото министерство. От акциз директно ще бъдат освободени лицата, които използват в своята дейност денатуриран по специален метод етилов алкохол. Извеждането на акцизни стоки, облепени с бандерол, от данъчен склад и транспортирането им до друг данъчен склад на същия лицензиран складодържател вече ще се извършва само след получено разрешение от директора на Агенция "Митници“. Товаренето и извеждането на бандеролната стока ще става в присъствието на митническите органи, които ще поставят технически устройства за осъществяването на контрол при движението на съответните стоки. Митничари ще съпровождат и превоза до другия данъчен склад. Предвидени са и мерки за прекратяване на практиката недобросъвестни лица,  имащи задължения към Агенция "Митници“, да заобикалят заплащането на дължимите публични вземания чрез прехвърляне на дружеството-длъжник на безимотни лица и създаване на нови дружества, които да осъществяват дейност по закона. Въвежда се изискване да не се издават лицензи и удостоверения на лице, чиито собственици, управители, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с публични задължения, събирани от митническите органи. Това ще е възможно само при предоставено обезпечение. С цел намаляване на административната тежест е предложено намаляване на сроковете за За хармонизиране на закона с действащото законодателство в областта на производството на енергия от възобновяеми източници се предлага в обхвата на закона да бъдат включени етери, произведени от биоетанол и втечнен биогаз, съобщават от кабинета. Предлага се прецизиране на разпоредбите свързани с комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия съобразно съществуващата практика на Съда на ЕС и на разпоредбите свързани с регистрацията на лицата, които са производители на електрическа енергия. Предлага се въвеждане на нова хипотеза за отнемане на разрешения, удостоверения и лицензи, в случаите когато лицето е представило неверни данни и същите са послужили за издаването на съответния документ.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.