ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Иван Петров: Какво свърши Коалиция "Съюз за Сливен" през последните 4 години в община Сливен

Иван Петров: Какво свърши Коалиция
Публикувана на: 29/09/2015|03:09; Източник: sedmica.sliven.net; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Иван Петров, кандидат на Коалиция „Съюз за Сливен" за кмет на общината, направи равносметка на свършеното от него и колегите му в общинския съвет през последните четири години:Още през пролетта на 2011 г. - половин година преди тогавашните местни избори, набелязахме нашите приоритети за работа през изтичащия сега мандат. Това лесно може да се види от протоколите на нашите заседания, защото Коалиция „Съюз за Сливен" е единствената партия в общината, която има практика да води такива протоколи и всичко казано се документира.„Ще върнем Сливен на младите хора!" е мотото на нашата кампания и ще бъде най-важната цел в дейността ни и през следващите 4 години. Казвам и през следващите 4, защото и досега работихме постоянно в тази посока. С решенията си подкрепихме развитието на туризма в Сливен, съдействахме за разкриване на работни места и подпомогнахме селата от общината. Стимулирахме младите и талантливи наши съграждани и не забравихме хората в нужда. Доказателство за постоянната ни работа са многобройните решения на общинския съвет, приети по инициатива на Коалиция „Съюз за Сливен" и с нашите гласове. Ето само част от тях:Веднага след сформирането на местния парламент бяхме сред инициаторите и гласувахме декларация до Европейската комисия и Европейския парламент с която поискахме възстановяване на спряното заради предишни злоупотреби финансиране на община Сливен по европейски програми.През декември 2011 г. възложихме на общината да кандидатства с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" за реинтеграция на отпаднали от образователната система ученици.През януари 2012 г. по наше настояване бе прекратен договорът за концесия на колодрума и тенис-кортовете в градската градина. Пак тогава по идея на Коалиция „Съюз за Сливен" бе създадено общинското предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси". Избрахме и нов състав на комисията по Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове за 2011-2015 година. Отпуснахме и средства на читалищата в Драгоданово и Трапоклово, на Хуманитарната гимназия, на сдружение „Мати Болгария" и на клуба по брейк „Хил крипс".Следващия месец дадохме съгласие общината да кандидатства с проекти за подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и за образователна интеграция на децата и учениците от малцинствата. Утвърдихме годишна програма за отпускане на стипендии на талантливи деца, а по наша инициатива бяха отпуснати средства на читалище „Христо Ботев" в Сливен и на читалището в Блатец, както и на нуждаещи се наши съграждани.През март утвърдихме списъка на талантливите сливенски деца, които получиха стипендии от общината. По наше предложение бяха отпуснати средства на Езиковата гимназия, Детски комплекс, ансамбъл „Българка", читалището в Николаево и дружеството за приятелство с народите на Русия и ОНД.През април пак след наши инициативи бяха подпомогнати финансово ОУ „Димитър Петров", РБ „Сава Доброплодни", Младежкият дом, читалищата в Кермен и Ковачите, детският танцов състав „Здравец", фолклорните клубове „Маги денс" и „Детелини", както и нуждаещи се наши съграждани. Подкрепихме и талантливите деца и млади хора на Сливен, като утвърдихме критерии за финансово подпомагане на дейността на спортните клубове в общината. На същото заседание приехме годишен план за действие по стратегията за социални услуги на общината и възложихме на администрацията да кандидатства с европроекти за подобряване на икономическата стойност на горите и за възстановяване на горския потенциал, както и по международния фонд „Козлодуй".На майската сесия решихме кметството да кандидатства с проект за безвъзмездна финансова помощ за разкриване на звено към домашния патронаж.На заседанията през май и юни 2012 г. по наши предложения бяха гласувани средства за хор „Добри Чинтулов", клуба по акробатика „Стефан Данчев", школата по изкуствата „Мишо Тодоров", читалищата в Гавраилово, Драгоданово, Камен, Крушаре и Трапоклово, туристически хор „Сините камъни", ансамбъл „Браво", Техническия университет, ПМГ, 11-то СОУ, танцовата група „Сънрайз денс", кметството в Божевци, училището в Крушаре, както и на нуждаещи се наши съграждани.На заседанието през юни бяхме инициатори за гласуване на апел във връзка с несправянето с работата на служителите, работещи в дирекцията за борба с градушките. Пак тогава приехме процедура за безвъзмездно прехвърляне от държавата към общината на бившия парашутен полк и военната баня.През август 2012 г. с нашите гласове бе прието решение за учредяване на право на строеж на сградата на природен парк „Сините камъни" до пазара, което преди това четири пъти не мина.На следващата сесия отново по наша инициатива и с наша подкрепа бяха отпуснати средства на талантливата цигуларка Ангелина Налбантова, както и на читалището в Горно Александрово.През февруари 2013 г. упълномощихме кмета на общината да подпише запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане по проекта за ремонта на главната улица. Подкрепихме и противопожарни мероприятия и превантивни мерки за предотвратяване на пожари в горите на територията на общината.Следващия месец гласувахме за отдаване под наем на покрития басейн в 12-то СОУ и приехме 10-годишна общинска програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива.През май 2013 г. приехме решения за подробните устройствени планове на Горно Александрово, Гергевец, Крушаре, Новачево и Самуилово и на части от Сливен.На юнската сесия с наша подкрепа бе решено да се създадат доброволни формирования за борба с пожарите. Такова вече има в Стара река, а предстои да бъде създадено и второ в Кермен.През септември 2013 г. гласувахме за участие на общината в проект за деца и младежи в риск.През март 2014 г. с нашите гласове бе взето решение общината да придобие мобилен зъболекарски кабинет за обслужване на хората по селата.През април 2014 г. подкрепихме разкриването на работно място за медицински специалист в Гавраилово, който да обслужва децата и учениците в селото.На сесията през август 2014 г. подкрепихме участието на общината в проекти за насърчаване на социалното включване на ромската и други уязвими групи и за жертвите на домашно насилие.През октомври 2014 г. упълномощихме общинската администрация да кандидатства с проект за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия.През декември с нашите гласове бе одобрен вариант за модернизация и развитие на градския транспорт в Сливен.На заседанието през април 2015 г. гласувахме общината да кандидатства
Иван Петров: Какво свърши Коалиция
Към цялата новина: http://sedmica.sliven.net/index.php?id=184814
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.