ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Вести от Областна администрация, Районен съд и НАП

Вести от Областна администрация, Районен съд и НАП
Публикувана на: 27/04/2012|02:04; Източник: sedmica.sliven.net; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
На 3 май в Сливен Агенцията за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/ ще проведе семинар от информационната кампания „Управление на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници”, с който ще популяризира политиката по устойчивото енергийно развитие в Югоизточния район за икономическо планиране. Домакин е Областна администрация - Сливен. Семинара ще открият Марин Кавръков - Областен управител на Област Сливен и Кольо Колев - изпълнителен директор на АУЕР. Водещи експерти от АУЕР ще представят плановете, управлението и контрола по енергийната ефективност, програми за насърчаване на производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници, както и механизмът, по който АЕУР издава гаранции за произход на енергия от възобновяеми източници. АУЕР включва в програмата на семинара и своя традиционен партньор - Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници /ФЕЕВИ/, за да бъдат представени възможностите за финансиране на инвестиционни проекти за енергийна ефективност и възобновяеми източници. Местният опит ще бъде представен от Инженерно-педагогическия факултет - Сливен към Техническия университет – София, в който се обучават специалисти по енергийна ефективност. От Тракийския университет - Стара Загора ще информират за вече спечелени проекти по енергийна ефективност. Очаква се да присъстват представители на областните и общинските администрации, на бизнеса, на търговците с енергия, на неправителствения сектор от Югоизточния район за икономическо планиране. Семинарът ще започне от 10.00 ч. в сградата на Областна администрация - Сливен, ул. "Димитър Добрович" № 3.От 09.30 ч. до 10.00 ч. изявления за журналисти ще направят Марин Кавръков - Областен управител на Сливен и Кольо Колев – изпълнителен директор на АУЕР.Четвъртокласниците от Второ основно училище „Христо Ботев” Сливен за първи път в живота си посетиха съда и влязоха в съдебна зала, за да научат правата си и задълженията си като граждани на държавата. Пред децата административния ръководител на Районен съд Сливен г-н Ангел Гагашев разясни протичането на съдебния процес. Демонстрирано им бе кой къде е разположен в съдебната зала, с какво е облечен и с какви функции е натоварен. Г-н Гагашев подробно разясни на децата част от правата им като граждани на държавата и ролята на държавата при защита на техните права. Сред обсъжданите теми бяха закрилата от насилие, свободното изразяване и свободата на мнение, както и закрилата на децата при нарушаване на наказателния закон. Учениците с интерес наблюдаваха разрешаването на истински възникнал спор между две техни съученички, едната от които обвини другата, че я спънала на път за посещението в съда. След изслушване на страните съдия Гагашев отсъди да бъде отправено извинение на потърпевшата страна. Преди да влязат в съдебна зала, учениците посетиха Окръжна прокуратура Сливен.Рекордно увеличение на търговските обороти в страната се отчита след свързването на касовите апарати с НАП. С близо 3 млрд. лв. се е увеличила декларираната данъчна основа на облагаемите с ДДС доставки за месец март в сравнение с месец февруари 2012 г. Според данните, посочени в ДДС-декларациите за месец март, които се декларираха до 17 април, общата данъчна основа на доставките е 15,2 млрд. лв., докато през февруари 2012 г. тя е била 12,3 млрд. лв. Тези положителни тенденции се допълват и от факта, че оборотите от март тази година се изравняват с тези от март 2008 г., когато общата данъчна основа на облагаемите с ДДС доставки е била също 15,2 млрд. лв. От НАП смятат, че тези резултати се дължат най-вече на свързването на касовите апарати с НАП и последвалите контролно-ревизионни дейности. В края на март изтече срокът, в който всички търговци трябваше да осигурят дистанционна връзка на фискалните си устройства с агенцията. Последвалите проверки в цялата страна показаха, че почти няма нарушители на новите разпоредби, а свързването на касовите апарати с НАП има сериозен дисциплиниращ ефект при отчитането на обороти в страната.До 2 май 2012 г. предприятията и самоосигуряващите се лица подават информация в НАП за всички платени от тях доходи, различни от тези по трудови договори. По този начин НАП засича обявените от гражданите, в декларациите за облагане на доходите данни, със справките, които фирмите им предоставят. Така ако някой е получил пари по граждански договор, но не ги е декларирал пред данъчните, рискува да му бъде назначена проверка или данъчна ревизия. До момента в цялата страна са подадени 85 500 справки от работодатели, като 54% от тях са постъпили по интернет.В справката за изплатени доходи предприятията обявяват изплатените суми по граждански договори, наеми, рента и аренда за ползване на земеделска земя, доброволно пенсионно и здравно осигуряване и др. В справката не се включват само платените доходи от трудови правоотношения; доходите от задължително социално осигуряване, както и доходите, изплатени на чуждестранни физически лица, които се облагат с окончателен данък и подлежат на деклариране от платеца на дохода.Санкциите за непредставяне на данни за изплатени суми на физически лица, както и за посочване на неверни или непълни данни в справката са в размер до 250 лева. Глобата се налага за всяко недекларирано физическо лице, на което са изплатени доходи различни от изброените по-горе.Повече информация за сроковете за подаване, както и помощ при попълване на данъчни и осигурителни декларации може да се получи на информационния телефон на НАП – 0700 18 700, на цената на един разговор за цялата страна.
Вести от Областна администрация, Районен съд и НАП
Към цялата новина: http://sedmica.sliven.net/index.php?id=74056
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.