ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Нов проект за повишаване на енергийната ефективност реализират в Мини Марица-изток

Нов проект за повишаване на енергийната ефективност реализират в Мини Марица-изток
Публикувана на: 28/10/2015|05:10; Източник: chambersz.com; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Нов проект за повишаване на енергийната ефективност реализират в Мини Марица-изток
Два договора за повишаване на енергийната ефективност в най-голямото дружество за открит въгледобив в страната, които са финансирани от Международен фонд Козлодуй, подписаха в Мини Марица-изток. Компенсиране на реактивната енергия и рехабилитация на промишленото осветление на минното оборудване в Мини Марица-изток е проект, който бе включен допълнително към Споразумение за безвъзмездна помощ от 2009 г. между Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/ и минното дружество и бе одобрен от Асамблеята на Донорите на Фонд Козлодуй” на 14 юни 2013 г. 
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.