ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

България е последна в ЕС по производителност на ресурсите

България е последна в ЕС по производителност на ресурсите
Публикувана на: 29/10/2015|10:10; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
България е на последно място в Европейския съюз (ЕС) по показателя "производителност на ресурсите" с ниво от 0.30 евро/кг. Това показват данните на Евростат за ефективното използване на природните ресурси през 2014 г. Производителността на ресурсите измерва връзката между икономическата активност (БВП) и потреблението на природни ресурси, разкривайки колко ефективно се ползват тези ресурси. Освен България в дъното на класацията са още Румъния – 0.32 евро/кг, Естония – 0.42 евро/кг, Латвия – 0.49 евро/кг, Полша – 0.61 евро/кг, Унгария – 0.89 евро/кг, Чехия и Финландия - с по 1 евро/кг. На върха на класацията по производителност на ресурсите през миналата година пък са Люксембург – 3.94 евро/кг, Холандия – 3.82 евро/кг и Великобритания – 3.28 евро/кг. С показател между 2 и 3 евро/кг са страни като Италия, Испания, Франция, Белгия и Германия. Нивото на производителност на ресурсите варира значително между различните държави от ЕС в зависимост от природните им дадености, разнообразието от промишлени дейности, ролята на сектора на услугите и на строителството, мащаба и моделите на потребление и различните енергийни източници. Средното ниво на производителност на ресурсите в Евросъюза е 1.95 евро/кг. То се е увеличило спрямо 2002 г., когато този показател е бил 1.53 евро/кг. В периода между 2002 и 2008 г. БВП и потреблението на природни ресурси в ЕС се увеличават със сходни темпове, поради което този показател остава почти без изменение. След 2008 г. обаче потреблението на вътрешните природни ресурси намалява значително, докато брутният вътрешен продукт расте по-силно, в резултат на което е постигнато увеличение на производителността на ресурсите. Това означава, че след 2008 г. ЕС успява да свърши повече работа с по-малко ресурси. Като цяло повишението на нивото на производителност на ресурсите в страните членки на ЕС от 2002 г. до 2014 г. е резултат основно от намалението на потреблението на материални ресурси. Държавите с най-голямо повишение на производителността са тези, в които потреблението на ресурсите е паднало най-силно. Това важи с особена сила за Испания, Италия и Ирландия. Само в България, Латвия и Полша нивото на производителност на ресурсите се подобрява въпреки значително повишение на потребление на ресурси в тези страни, защото БВП е нараснал още по-бързо. В България нивото на производителност на ресурсите е нараснало с 21.1% в периода от 2002 г. до 2014 г.Потреблението на местни ресурси възлиза на 133 млн. тона през миналата година, нараствайки с 20.9 на сто за същия период. Евростат посочва още, че БВП на България за 2014 г. е 39.5 млрд. евро, като той се е повишил с 46.3% от 2002 г. до 2014 г. В страните, в които производителността на ресурсите се влошава, се наблюдава силен ръст на потреблението на местни ресурси. Такива са Естония, Румъния, Малта, Литва и Швеция. Използването на ресурсите играе решаваща роля върху околната среда - от добива на природни ресурси за производство и потребление до изхвърлянето на отпадъци и емисиите на парникови газове. Според европейската статистика ефективното използване на ресурсите е ключ към стратегията "Европа 2020" за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на европейската икономика през следващите няколко години. Акцент в тази стратегия се поставя върху заетостта, образованието и научните изследвания, но също така и върху постигането на икономика с ниска въглеродна интензивност с целеви показатели за климата и енергията.  
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.