ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Цени на електроенергията за клиентите на EVN България от 1 ноември 2015 г.

Цени на електроенергията за клиентите на EVN България от 1 ноември 2015 г.
Публикувана на: 02/11/2015|02:11; Източник: chambersz.com; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Цени на електроенергията за клиентите на EVN България от 1 ноември 2015 г.
В свое Решение №Ц-35 от 01.11.2015 г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цени на електрическата енергия за продажба на битови и небитови клиенти, присъединени към мрежа “ниско” напрежение и цени за пренос и достъп до електроразпределителната мрежа в Югоизточна България в сила от 01.11.2015 г. Според Решението на КЕВР крайните цени с ДДС за битови клиенти в Югоизточна България се запазват и са както следва:
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.