ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

БЕХ плати предсрочно лихви по стария облигационен заем

БЕХ плати предсрочно лихви по стария облигационен заем
Публикувана на: 09/11/2015|07:11; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
БЕХ плати предсрочно лихви по стария облигационен заем
"Българският енергиен холдинг" (БЕХ) е платил в края на миналата седмица предсрочно лихви по тегления в края на октомври 2013 г. облигационен заем за 500 млн. евро, чийто падеж е през 2018 г. при доходност от 4.287%. По информация на Mediapool са погасени около 42 млн. лв. по лихвите. От холдинга отричат предсрочното погасяване да е свързано с подобряване позициите на БЕХ в преговорите с двамата кандидати за отпускане на нов облигационен заем от 650 млн. евро. Основната част от сумата трябва да отиде за изплащане на над 900 млн. лв. дълг на дъщерната на БЕХ "Национална електрическа компания" (НЕК) към т.нар. американски ТЕЦ "Ей И Ес Гълъбово" и "КонтурГлобал Марица Изток 3". Погасяването е условие за влизане в сила на по-ниската цена на тока, изкупуван от НЕК по дългосрочни договори. Това трябва да стане до края на ноември, по последни договорки между НЕК и двете топлоцентрали. БЕХ, под чиято шапка е цялата държавна енергетика, търси консултант за емисията за набиране на 650 млн. евро, който веднага да предостави мостово финансиране за търсената сума, а тя да бъде върната до година от пласирането на облигациите. Паралелно БЕХ търсеше и кандидат, готов да предостави синдикиран заем в същия размер, но кандидати не се явиха. От първоначално проявилите интерес да организират облигационната емисия 12 финансови институции, оферти подадоха две, но те искат държавни гаранции, предвид влошеното състояние на енергийния пазар у нас и намаления наскоро кредитен рейтинг на енергийния холдинг. Финансовият министър Владислав Горанов обаче отказва засега отказва държавни гаранции с мотива "докато енергетиката трупа загуби, не съм склонен да заложа данъците на гражданите срещу неблагополучията там". БЕХ уточни, че погасяването на лихвите по стария облигационен заем е станало само няколко дни по-рано от фиксирания срок. Оттам твърдят, че това няма нищо общо с процедурата по търсене нов заем, за която БЕХ твърдо отказва коментар. Не ся ясни и сроковете за приключването на процедурата и дали ще се иска ново отлагане на влизане в сила на споразуменията между НЕК и "Ей И Ес" и "КонтурГлобал" за плащането на дълга и намаляването на цената на произвеждания от тях ток. Двете компании имат готовност за разговори в тази посока, коментираха миналата седмица техни представители пред Mediapool. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов каза преди дни, че неплащането на дълга на НЕК няма да се отрази върху цената на тока, определена за битовите потребители, а дефицитът в електрическата компания от невлизането в сила на намалените цени от двете американски централи ще бъде покрито от създадения наскоро фонд "Сигурност на електроенергийната система". В него влизат от началото на август 5% отчисления от продадената от всички електроцентрали енергия. Макар и да не се отрази директно върху сегашната цена на тока за домакинствата, неплащането на дълга на НЕК и запазването на тарифите на американските централи ще се отрази върху фирмената задлъжнялост в енергетиката, тъй като двете ТЕЦ съответно имат да плащат близо 400 млн. лв. на държавните мини "Марица Изток". Освен това провал на плащането на дълга на НЕК ще компрометира афишираните от правителството мерки за оздравяване на сектора и намаляване на дефицитите в него.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.