ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

До седмица фондът за енергийна сигурност ще има управа

До седмица фондът за енергийна сигурност ще има управа
Публикувана на: 16/11/2015|04:11; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
До седмица фондът за енергийна сигурност ще има управа
Организации на производителите на електроенергия от конвенционални източници или от възобновяеми имат седем дни да номинират експерти за две от местата в управителния съвет на Фонда "Сигурност на електроенергийната система", който бе създаден през август и в него електроцентралите внасят 5 процента от извършените продажби на ток. Председателят на фонда ще се избира от енергийното министерство, другите двама от членовете ще се назначават от министрите на финансите и на околната среда и водите също в седемдневен срок от публикуването в понеделник на правилата за реда и условията за определяне на членовете на борда, който ще изплаща на НЕК парите, събирани за покриване на разходите й за изкупуване на слънчева и вятърна енергия. Първоначалните изявления на енергийното министерство бяха, че ръководителят на фонда ще се назначи след провеждането на конкурс, но сега става ясно, че той и двама то членовете ще са ведомствени назначения, а реално състезателен характер ще има само за останалите двама членове, които ще са представителите на производителите на електроенергия. Като цяло изискванията за участие в управата на фонда са кандидатът да има магистърска степен, поне десет години професионален стаж, от които поне петгодишен експертен или управленски опит в областта на енергетиката, финансите или правото. Не трябва да е бил управител или съдружник в дружество, обявено в несъстоятелност, както и да няма роднинска връзка по права или по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до трета степен с колега от фонда. Кандидатурите за представителите на двата вида електроцентрали трябва да са придружени с решение за номинацията им от управителния орган на организацията, издигаща претендента. Предложенията, подкрепени от най-голям брой производители на енергия, ще влязат в съвета. Когато конкретно предложение е подкрепено от сдружения на производители на електрическа енергия, произведена от различни източници, съответно по различна технология, то получава предимство при класирането в съответната категория, регламентирано е в правилата. Ако в седемдневния срок не постъпят браншовите номинации, сдружението с най-голяма членска маса сред производителите на конвенционална енергия или на възобновяема енергия ще бъдат поканени да попълнят квотата на електроцентралите.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.