Покажи Страниците

Световен атлас за слънчева и вятърна енергия

Световен атлас за слънчева и вятърна енергия
Публикувана на15/01/2013|01:01; Източник: economynews.bg; Категория: Соларна енергия
Целта на онлайн атласа със свободен достъп (www.irena.org/GlobalAtlas), е да помага на страните да оценяват своя потенциал в сферата на възобновяемата енергия и да представя данни и карти на международни институти и частни компании.
ViaExpo