Покажи Страниците

Правителството одобри Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници

Правителството одобри Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници
Публикувана на09/01/2013|02:01; Източник: chambersz.com; Категория: Соларна енергия
Правителството одобри Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници
Министерският съвет прие Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници. Документът поставя цели за производството от възобновяеми източници (ВИ) на различни видове енергия до 2020 г. - електрическа, топлинна и за охлаждане и в транспорта. Установената за България цел от 16% дял на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия до 2020 г. включва следните дялове от такива източници в съответните подсектори - 20,8% на електрическата енергия, 23,8% на енергията за отопление и охлаждане и 10,8% в транспорта.
ViaExpo