Покажи Страниците

Експерти ще помагат на домакинствата в Перник за въвеждането на ВЕИ за собствени нужди

Експерти ще помагат на домакинствата в Перник за въвеждането на ВЕИ за собствени нужди
Публикувана на04/01/2013|09:01; Източник: dnevnik.bg; Категория: Соларна енергия
Експерти ще помагат на домакинствата в Перник за въвеждането на ВЕИ за собствени нужди
Община Перник ще създаде консултативен орган, който да оказва помощ на домакинствата в Пернишко при въвеждане на възобновяеми енергийни източници за собствени нужди, съобщи БТА. Предвижда се също през 2013 г. да заработи информационна система за производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници на територията на общината.В Пернишко 15 фирми генерират средногодишно 193 249 т отпадъци. Водещо място заема отговорното за сметопочистването дружество...
ViaExpo