Покажи Страниците

Покана за проекти по програма "Интелигентна енергия за Европа"

Покана за проекти по програма
Публикувана на17/12/2012|07:12; Източник: dnevnik.bg; Категория: Соларна енергия
Обявена е покана за представяне на предложения по програма "Интелигентна енергия за Европа".ЦелПрограмата трябва да подпомогне реализирането на основните цели на енергийната политика на ЕС за сигурност на енергийните доставки чрез рационално използване на енергията от крайните потребители, развитие на вътрешен енергиен пазар и увеличаване дела на енергията от възобновяеми енергийни източници.Допустими кандидатиКандидатите трябва да са юридически...
ViaExpo