Световен атлас за слънчева и вятърна енергия

Световен атлас за слънчева и вятърна енергия
Публикувана на: 15/01/2013|01:01; Източник: economynews.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Целта на онлайн атласа със свободен достъп (www.irena.org/GlobalAtlas), е да помага на страните да оценяват своя потенциал в сферата на възобновяемата енергия и да представя данни и карти на международни институти и частни компании.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.