ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Правителствени обекти излизат на свободния пазар на ток

Правителствени обекти излизат на свободния пазар на ток
Публикувана на: 01/12/2015|04:12; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Правителствени обекти излизат на свободния пазар на ток
Правителството се готви активно за либерализацията на енергийния пазар не само политика и нормативни промени, но и като физически потребител на електроенергия. Кабинетът обяви във вторник обществена поръчка за избор на доставчик на електроенергия от следващата година и за избор на координатор на балансираща група за 14 обекта, управлявани от Министерския съвет. Прогнозната цена на ускорената поръчка по договаряне с обявление е 890 хил. лв. за дванадесет месеца като периодът може да е по-кратък или по-дълъг в зависимост от времето, за което обектите изразходят договорените 8900 мегаватчаса. Допуска се удължаване на контракта с предпочетения кандидат. Оферти ще се приемат до 5 януари. Участниците в надпреварата трябва да предложат цена за 1 киловатчас, която да бъде крайна и да включва изразходваната активна електрическа енергия, разходи за балансиране и разходи на участника за осигуряване на посочените услуги, без в балансиращата група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг на небалансите. Ще се приемат предложения и от български, и от чужди търговци на ток, както и от обединения. От доставчиците ще се иска да осигуряват електроснабдяването на три административни сгради на Министерския съвет в София, включително тази на "Дондуков" 1, на правителствения комплекс "Бояна", на резиденция "Евксиноград" в курорта "Св. Св. Константин и Елена" и почивни бази в Шабла и Приморско, както и гаражите на Министерския съвет в София. Общо новият доставчик на ток трябва да обслужва 14 партиди на обекти, ползващи електроенергия ниско и средно напрежение. До участие в поръчката ще се допускат лицензирани от енергийния регулатор търговци на електроенергия и лицензирани координатори на балансираща група, които внесат 4500 лв. гаранция за участие в процедурата.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.