ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

МС одобри план за действие за енергията от възобновяеми източници

МС одобри план за действие за енергията от възобновяеми източници
Публикувана на: 09/01/2013|11:01; Източник: actualno.com; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Министерският съвет прие Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници, съобщи БГНЕС. Документът поставя цели за производството от възобновяеми източници (ВИ) на различни видове енергия до 2020 г. - електрическа, топлинна и за охлаждане и в транспорта. Установената за България цел от 16% дял на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия до 2020 г. включва следните дялове от такива източници в съответните подсектори - 20,8% на електрическата енергия, 23,8% на енергията за отопление и охлаждане и 10,8% в транспорта. За постигането на целите планът предвижда 58 мерки за насърчаване на тези производства, като отчита въздействието на повишената енергийна ефективност и въвеждането на енергоефективни технологии. Мерките са свързани с прилагането на европейските изисквания в областта на енергията от ВИ, енергийната ефективност и климатичните промени и по своя характер са административни, законодателни, регулаторни, финансови и информационни.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.