ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Експерти ще помагат на домакинствата в Перник за въвеждането на ВЕИ за собствени нужди

Експерти ще помагат на домакинствата в Перник за въвеждането на ВЕИ за собствени нужди
Публикувана на: 04/01/2013|09:01; Източник: dnevnik.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Експерти ще помагат на домакинствата в Перник за въвеждането на ВЕИ за собствени нужди
Община Перник ще създаде консултативен орган, който да оказва помощ на домакинствата в Пернишко при въвеждане на възобновяеми енергийни източници за собствени нужди, съобщи БТА. Предвижда се също през 2013 г. да заработи информационна система за производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници на територията на общината.В Пернишко 15 фирми генерират средногодишно 193 249 т отпадъци. Водещо място заема отговорното за сметопочистването дружество...
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.