ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Съществена част от документацията за "Белене" е недостъпна от 2004 г. досега

Съществена част от документацията за
Публикувана на: 02/01/2013|01:01; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Решение "за" или "против" изграждането на ядрена централа и развитието на ядрената енергетика може да се вземе само след анализ и оценки, които са публично достъпни. По-малко от три седмици преди провеждането на референдума, в който гражданите са призовани да дадат своето мнение, такава информация липсва. Подобен подход на непрозрачност и игнориране на обществения интерес не е "патент" само на настоящото управление. Той съпътства проекта АЕЦ "Белене" още от момента на неговото "възкресение" при правителството на НДСВ и ДПС през 2004 година. През тези дни из медиите се разпространява определена информация за АЕЦ на площадка "Белене”, която ми се видя непълна, недостатъчна и лишена от съществени детайли. По тази причина си позволявам да напомня някои важни събития, особено в правен аспект: Решението за изграждане (след прекратяването му през 1992 г.) на нова АЕЦ на площадка в Белене е взето на 29 април 2004 г. от Министерския съвет (кабинета Сакскобургготски). Като материал за дискусията в заседанието министрите имат на разположение обосновка от тогавашния министър на енергетиката и енергийните ресурси (МЕЕР) г-н Милко Ковачев в обем две страници и пет реда, без приложения. От представените впоследствие доказателства в съда става ясно, че материалите, на които МЕЕР основава своето решение, не надвишават 50 страници. Сред тях липсват изискваните от чл.45 от Закона за безопасното използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) три оценки, както и данни да е проведено изискваното от закона обществено обсъждане. Решението на правителството не е оповестено. След мъгляви изявления на министър-председателя пред медиите, г-н Петър Пенчев от Национално движение "Екогласност” поисква информация взето ли е решение за изграждане на АЕЦ и получава през май 2004 г. по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) копие от акта на МС. В резултат на това г-н Пенчев и НД "Екогласност” обжалват законността на решението на МС пред Върховния административен съд (ВАС), където са представлявани от адвокатите Коджабашев и Кашъмов. Образувано е административно дело (№ 5052/2004 г. на ВАС, V отд.). В заседанието на 15 ноември 2004 г. двама от съдиите в тричленния състав – Ваня Анчева и Юлия Ковачева, приемат аргумента на правителството, че решението на МС е "предварително” и затова не подлежи на обжалване. Председателят на състава и докладчик по делото Александър Еленков обаче мотивира различно становище, като се съгласява с тезата на жалбоподателите. Според него оставянето на акта на МС без съдебно разглеждане крие риска от това да започне изграждане на АЕЦ без приемане на друго правителствено решение. С мнозинството на двамата съдии производството по делото е прекратено. Разбирането на съдия Еленков обаче е възприето от петчленен състав на ВАС, който отменя по частни жалби на г-н Пенчев и НД "Екогласност” определението за прекратяване и връща делото за разглеждане по същество. Председател и докладчик е съдия Светлана Йонкова, а останалите членове на състава са съдиите Веселина Тенева, Славка Найденова, Елена Златинова и Надежда Джелепова (адм. дело № 11185/2004 г.). Виждайки заплахата от отмяна на решението на МС след разделението в съдебния състав на 15.11.2004 г., МЕЕР започва трескава подготовка за приемане на ново решение, този път след изпълнение, поне формално, на законовите изисквания. Съставена е документация в обем на около 10 000 страници, подготвено е провеждането на обществено обсъждане. Оказва се, че документацията, която е на разположение на гражданите за запознаване в стая в сградата на МЕЕР, е маркирана с гриф за сигурност "за служебно ползване” и не подлежи на разпространение. След намеса на ръководителя на Програма Достъп до информация г-жа Гергана Жулева, на г-н П. Пенчев са издадени копия от документите. За запознаване с материалите и подготовка на обсъждането е определен периодът от втората половина на декември 2004 г. до началото на януари 2005 г. – един празничен период. Общественото обсъждане е проведено на Ивановден - 7 януари 2005 г., пак с вероятната цел да се осуети широко обществено участие. Официалните изказвания траят до 15.00 ч., след което е проведена дискусия, в която присъстващите около 300 души имат на разположение общо 3 часа за въпроси и изказвания. На 4 април 2005 г. върнатото за ново разглеждане дело продължава, като на мястото на съдия Еленков за председател на съдебния състав е определена съдия Марина Михайлова, а за докладчик е определена съдия Ваня Анчева. Оказва се, че съдия Еленков си е направил отвод, който обаче е оформен в писмен вид едва на следващия ден – 5 април. На 19 януари 2006 г. делото е отново прекратено, тъй като междувременно е прието и атакувано в съда новото решение на МС за изграждане на АЕЦ. Прекратяването става окончателно с определение на петчленен състав на ВАС с председател и докладчик съдия Андрей Икономов и членове съдиите Милка Панчева, Захаринка Тодорова, Таня Радкова и Таня Вачева. Междувременно на 8 април 2005 г. по предложение на новоизбрания министър на икономиката и енергетиката г-н Мирослав Севлиевски МС приема ново решение № 260 за изграждане на АЕЦ на площадка "Белене”. Този път решението е публикувано. То е обжалвано пред ВАС от Петър Пенчев, НД "Екогласност, Ян Хаверкамп от "Грийнпийс"(Централна и Източна Европа), и WIZE/NIRS Бърно, представлявани от същите адвокати. Сочи се нарушение на чл.45, ал.2 и 3 от ЗБИЯЕ, а именно – че липсва напълно изискваната от закона оценка на радиоактивните отпадъци и на отработеното ядрено гориво и управлението им, както и че има нарушения в проведеното обществено обсъждане. Образувано е административно дело № 4752/2005 г. на ВАС, V оотделение. Съставът, състоящ се от съдиите Милка Панчева – председател, Диана Добрева – докладчик и Иван Раденков, отхвърля жалбата с решение от 18 май 2006 г. Приема, че доводът за нарушения в процедурата за обществено обсъждане е неоснователен, а доводът за липсата на една от трите задължителни оценки е отхвърлен от съда с мотива, че съставът не притежава специални знания и въпросът излиза извън кръга на преценката по законосъобразност. Решението на тричленния състав е обжалвано от жалбоподателите. С решение от 23 ноември 2006 г. петчленен състав на ВАС приема, че липсата на оценка на радиоактивните отпадъци и на отработеното ядрено
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.