ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Каскада "Горна Арда" става обект с национално значение

Каскада
Публикувана на: 19/12/2012|02:12; Източник: klassa.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Хидроенергийната каскада "Горна Арда" става национален обект и обект с национално значение с решение на министрите от сряда, съобщиха от правителствената пресслужба. С взетото решение ще бъдат съкратени значително сроковете за провеждане на необходимите административни процедури за началото на изпълнението на проекта.Осъществяването на проекта "Горна Арда" ще допринесе значително за диверсификацията на енергийните източници и осигуряването на сигурност и непрекъсваемост на доставките, развитие на конкурентни енергийни пазари, изграждане на балансирана и добре развита енергийна инфраструктура, увеличаване на дела на произвежданата енергия от възобновяеми енергийни източници в съответствие с поетите ангажименти от българската държава за постигане на националната задължителна цел - 16 на сто, от общия енергиен микс до 2020 г., се отбелязва в съобщението.С друго решение правителството прие "Хидроенергийна компания Горна Арда" АД да плати на "Национална електрическа компания" ЕАД разходите по строително-монтажните и други работи, извършениот "НЕК" върху имоти - държавна собственост, във връзка с изграждане на каскадата.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.