ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

1,2 млрд. евро за насърчаване на 23 проекта за ВЕИ

1,2 млрд. евро за насърчаване на 23  проекта за ВЕИ
Публикувана на: 18/12/2012|08:12; Източник: ecomedia.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
ЕК предоставя 1,2 млрд. евро за насърчаване на 23 новаторски проекта за възобновяема енергияДнес Европейската комисия предостави 1,2 млрд. евро за финансирането на 23 демонстрационни проекта с висока степен на новаторство във връзка с възобновяемата енергия по първата покана за представяне на предложения по т.нар. програма за финансиране NER300. Проектите ще бъдат съфинансирани с приходите, получени от продажбата на 200 милиона квоти за емисии от резерва за нови участници (NER) на схемата на ЕС за търговия с емисии, съобщиха от пресслужбата на ЕК.Проектите обхващат широк спектър от технологии за възобновяеми източници — биоенергия (включително усъвършенствани биогорива), концентрирана слънчева енергия, геотермална енергия, вятърна и океанска енергия и управление на децентрализирани системи от възобновяеми източници (интелигентни мрежи). Европейският комисар за действията в областта на климата Кони Хедегор заяви: „Тази година Коледа дойде по-рано — днешното решение е основен етап от политиката на ЕС в областта на климата. Програмата NER300 всъщност е нещо като Робин Худ, тъй като принуждава замърсителите да плащат за широкомащабни демонстрации на нови нисковъглеродни технологии. Предоставените 1,2 млрд. евро, които се плащат от замърсителите, ще привлекат още 2 млрд. евро частни инвестиции в 23 подбрани нисковъглеродни демонстрационни проекта. Това ще помогне на ЕС да запази своята лидерска позиция в областта на възобновяемите енергийни източници и ще създаде работни места в ЕС, тук и сега.“ След като започнат да функционират, тези проекти заедно ще увеличат годишното производство на енергия от възобновяеми източници в Европа с около 10 TWh, което се равнява на годишното потребление на гориво на над милион пътнически автомобила. По-важното е обаче, че целта е да се демонстрират успешно технологии, които след това ще помогнат за увеличаване на производството от възобновяеми източници в ЕС.По време на изграждането (през следващите 3-4 години) спечелилите проекти заедно ще осигурят хиляди работни места на пълен работен ден, а през следващите 15-20 години експлоатацията на обектите ще ангажира около хиляда работници на пълен работен ден за обслужване на инсталациите. Положителните ефекти за растежа и заетостта ще се усетят и по веригата за доставки към сектора. Финансирането по NER300 ще осигури до 50 % от „съответните разходи“ по проекта, което по същество означава допълнителните разходи в сравнение със съществуващите и доказани технологии; останалата част ще бъде покрита от частни инвестиции и/или допълнително национално финансиране.Финансирането по NER300 ще се предоставя на годишна основа, като се прилагат доказаните показатели за изпълнение (размера на произведената зелена енергия) и изпълнението на изискванията за споделяне на знания.За съжаление няма проект за улавяне и съхранение на въглероден диоксид, който да е получил финансиране съгласно днешното решение. Предвидените по първата покана 275 млн. евро за проекти за улавяне и съхранение на въглеродния диоксид остават на разположение за финансиране на проекти от втория етап на програмата NER300.Комисията бързо ще пристъпи към втората покана за представяне на предложения, обхващаща неизползваните средства от първата покана, както и приходите от останалите 100 милиона квоти от резерва за нови участници.Програмата за финансиране NER300 се изпълнява от Европейската комисия в сътрудничество с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) при избора на проекти, продажбата на 300 милиона квоти за въглеродни емисии от схемата на ЕС за търговия с емисии и управлението на приходите.
1,2 млрд. евро за насърчаване на 23  проекта за ВЕИ
Към цялата новина: http://www.ecomedia.bg/news/eu-news/article/9625
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.