ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

ЕС предоставя 1.2 млрд. евро за 23 новаторски проекта за възобновяема енергия

ЕС предоставя 1.2 млрд. евро за 23 новаторски проекта за възобновяема енергия
Публикувана на: 18/12/2012|07:12; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Европейската комисия съобщи във вторник, че предоставя 1.2 млрд. евро за финансирането на 23 демонстрационни проекта с висока степен на новаторство в областта на възобновяемата енергия. Те ще бъдат съфинансирани с приходите от продажбата на 200 милиона квоти за емисии от резерва за нови участници (NER) на схемата на ЕС за търговия с емисии. Европейският комисар за действията в областта на климата Кони Хедегор каза, че финансирането се осигурява частично от търговията с въглеродни емисии на ЕС, така че на практика замърсителите плащат. В същото време частният сектор ще осигури другите 2 млрд. евро инвестиции. Проектите обхващат широк спектър от технологии за възобновяеми източници - биоенергия (включително усъвършенствани биогорива), концентрирана слънчева енергия, геотермална енергия, вятърна и океанска енергия и управление на децентрализирани системи от възобновяеми източници (интелигентни мрежи). "Тази година Коледа дойде по-рано - днешното решение е основен етап от политиката на ЕС в областта на климата. Програмата NER300 всъщност е нещо като Робин Худ, тъй като принуждава замърсителите да плащат за широкомащабни демонстрации на нови нисковъглеродни технологии. Предоставените 1.2 млрд. евро, които се плащат от замърсителите, ще привлекат още 2 млрд. евро частни инвестиции в 23 подбрани нисковъглеродни демонстрационни проекта. Това ще помогне на ЕС да запази своята лидерска позиция в областта на възобновяемите енергийни източници и ще създаде работни места в ЕС, тук и сега", заяви комисар Хедегор. Реализацията на проектите ще създаде няколкостотин работни места, а когато влязат в експлоатация, заетите постоянно в тях ще са 1 000 души.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.