ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Покана за проекти по програма "Интелигентна енергия за Европа"

Покана за проекти по програма
Публикувана на: 17/12/2012|07:12; Източник: dnevnik.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Обявена е покана за представяне на предложения по програма "Интелигентна енергия за Европа".ЦелПрограмата трябва да подпомогне реализирането на основните цели на енергийната политика на ЕС за сигурност на енергийните доставки чрез рационално използване на енергията от крайните потребители, развитие на вътрешен енергиен пазар и увеличаване дела на енергията от възобновяеми енергийни източници.Допустими кандидатиКандидатите трябва да са юридически...
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.