ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

За третото тримесечие

За третото тримесечие
Публикувана на: 20/12/2012|01:12; Източник: klassa.bg; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
 Разходите за труд с 5.9 % увеличение Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица през третото тримесечие нарастват с 5,9% на годишна база, сочат предварителните данни на Националния статистически институт. Увеличението в индустрията е 2,3%, а в услугите – 11,2%. В строителството обаче общите разходи на работодателите за един отработен час намаляват с 0,9%. Най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в дейностите „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - 17,7%, „Професионални дейности и научни изследвания” - 12,7%, и „Други дейности” - 12,4%, а най-нисък - в „Държавно управление” и „Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”, съответно 0,1 и 0,9%.Най-голямо намаление на общите разходи за труд е регистрирано в дейностите „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - с 4,7%, и „Строителство“ - с 0,9%.В състава на общите разходи за труд разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 6,6% спрямо третото тримесечие на 2011 г., а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 2,3%.