ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Свързана енергийно Европа може да пести до 40 млрд. евро годишно от сметките за ток

Свързана енергийно Европа може да пести до 40 млрд. евро годишно от сметките за ток
Публикувана на: 15/12/2015|07:12; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Свързана енергийно Европа може да пести до 40 млрд. евро годишно от сметките за ток
Изцяло интегриран вътрешен европейски пазар за електричество може да спести на потребителите на ЕС между 12 и 40 милиарда евро годишно до 2030 г., се посочва в резолюция, приета от евродепутатите във вторник. В нея се посочва още, че на Европейската комисия се предлага да си постави за цел 10% междусистемна електроенергийна свързаност до 2020 г. и допълването й с по-големи амбиции до 2030 г. "Парламентът се съгласи днес, че общият енергиен пазар трябва да бъде крайъгълният камък на енергийния съюз“, заяви докладчикът Евжен Тошеновски (ЕКР, Чехия.) "Въпреки това, когато държавите членки са изправени пред доминиращ доставчик на енергия, пазарните правила трябва да бъдат подкрепяни от механизми за солидарност“, допълни той, цитиран от пресцентъра на Европарламента Според евродепутатите чрез разнообразяването на доставчиците, маршрутите и източниците на електроенергия трябва да се постигнат "по-устойчиви и конкурентни цени и разходи за внос на енергия“. Всички инфраструктурни проекти на ЕС обаче трябва да са изцяло в съответствие със законодателството на ЕС за климата и енергетиката и дългосрочните цели и приоритети, включително енергийната сигурност на ЕС, смятат представителите на Европарламента. Сигурността и конкурентоспособността на енергийните доставки ще бъдат ключов въпрос за Енергийния съюз, казват депутатите, като настояват ЕС и неговите държави членки да преговарят "с един глас с трети страни“ при изготвянето на енергийни договори и да дадат на Европейската комисия по-силна роля "в преговорите, свързани с енергопотреблението“. Евродепутатите призовават за "ревизия на съществуващото законодателство за енергийна ефективност, включително Директивата относно енергийните характеристики на сградите и Директивата относно енергийната ефективност“. Те отбелязват, че 61% от вноса на газ се използват в сгради, най-вече за отопление. Възобновяемите източници не само намаляват зависимостта от вноса, но и играят "решаваща роля за подобряването на качеството на въздуха и създаването на работни места и растеж“, отбелязва текстът. Евродепутатите допълниха, че тяхното развитие е от „ключово значение за енергийния съюз“. Евродепутатите подчертаха нуждата да се използва по най-добрия начин съществуващата национална и трансгранична инфраструктура, за да може енергията да се ползва ефективно и да се засили сигурността на доставките.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.