Покажи Страниците

В така подготвения ядрен референдум всеки отговор е “да“

В така подготвения ядрен референдум всеки отговор е “да“
Публикувана на22/01/2013|10:01; Източник: mediapool.bg; Категория: Соларна енергия
В така подготвения ядрен референдум всеки отговор е “да“
Г-жо Диловска, остават дни до ядрения референдум – опорочиха ли политиците идеята хората да си кажат мнението за ядрената енергетика или все пак има смисъл от допитването? Идеята за референдум “за“ или “против“ ядрената енергетика е много добра поне по две причини. Първо, защото с какви ресурси ще се произвежда електроенергията е национално решение на всяка страна от ЕС. Затова е добре да говорим дългосрочно за енергетика и да имаме яснота по какъв път ще вървим. Второ, защото мненията за ядрената енергия, не само у нас, са много полярни. Едни са твърдо “против“ заради -радиацията, заради ядрените отпадъци, заради неяснотата след затварянето на реакторите. Други са “за“, защото смятат, че това е чиста, беземисионна енергия, алтернативна на възобновяемата и високотехнологична. [div class='right_orange']Иванка Диловска e председател на управителния съвет на частния Институт за енергиен мениджмънт още от самото му основаване в началото на 2010 г.  До преди това бе шеф на дирекция "Енергийна стратегия” в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. В това ведомство, още като Комитет по енергетиката,  минава значителна част от професионалната й кариера. Два пъти е била зам.-министър на Румен Овчаров. Първия - през 1996-1997 г. Вторият – от септември 2005 до май 2006 г., когато си тръгва заради несъгласие с  някои от провежданите тогава политики в енергетиката. Междувременно пак бе директор на дирекции – стратегии, либерализация на енергийния пазар и др. След тръгването си от икономическото министерство през 2006 г. работи за година в частния сектор и през октомври 2007 се връща отново на държавна работа.   Диловска е била и в бордовете на НЕК, "Топлофикация-София”, работила е в СИБанк и "Енергопроект”.[class='right_orange' div] По редица причини обаче, които тръгнаха от формулировката на въпроса и преминаха през интерпретациите какво означава отговор “да“ или “не “, стигам до мнението, че допитването беше опорочено. В крайна сметка се оказа, че дебатът е за избор между противопоставените АЕЦ “Белене“ и АЕЦ “Козлодуй“, а не за избор между ядрено и неядрено развитие на електроенергетиката. Това е доста стеснен кръг, в който човек може да избира своя личен отговор.   Принципните поддръжници на ядрената енергетика са тези, които казват “да“, защото тя е чиста и не създава зависимост от внос на гориво. Но те не биха искали тяхната подкрепа да бъде обвързана нито с конкретен проект, нито с времето за въвеждането му в експлоатация. Те знаят, че въпросът за вида проект и за времето на реализацията му не е въпрос на тяхното мнение и не е от техните компетенции.   Тази част от привържениците на ядрената енергетика ще бъде отблъсната от гласуване, защото тяхното “да” ще бъде тълкувано не само като подкрепа на ядрената електроенергетика, но и като подкрепа на АЕЦ “Белене“.   В този референдум няма място и за отявлените противници на ядрената енергетика. Те дори и да кажат “не“, всъщност отговорът им се брои за глас в подкрепа за ядрената енергетика чрез нови ядрени мощности на площадката на АЕЦ “Козлодуй”.   Така всеки може да си тълкува резултатите от референдума както си иска.   Всъщност отговорът на този референдум винаги е “да“. Въпросът е така стеснен, че няма чисто “не“. За хората, които са въобще против ядрената енергетика, страхуват се и от съществуващата ядрена централа и не искат да се влагат пари в удължаването на живота й, няма място в този референдум. И аз не разбирам защо зелените са толкова радостни, защото дали ще се произведе от “Белене“ или от “Козлодуй“ ядрената електроенергия е една и съща по своите качества и рискове.   Но не може да отговориш и с чисто “да“, ако си противник на АЕЦ “Белене”. Много убедени привърженици на ядрената енергетика са противници точно на АЕЦ “Белене“ - те не искат да бъдат обвързвани с един или с друг конкретен проект. Това доведе до смут, объркване и отблъскване на много хора от гласуване.   А тази обществена енергия можеше да бъде използвана продуктивно за истински дебат и навременни решения за бъдещото ни енергийно развитие, на каквито сме свидетели в други европейски държави.   Къде е България по отношение на ядрения избор сред другите европейски държави?   Има две държави, които са на двата полюса – Германия със своето “не” и Великобритания със своето “да”. И двете показват как да се използва обществената поддръжка за едно или друго решение, макар и без референдум. В Германия надделя тревогата от рисковете, които носи ядрената енергия и решението бе за постепенно извеждане на всички реактори от експлоатация. Хората там са спокойни, защото бе чуто тяхното мнение да се спре ядрената енергетика и как да стане това. Бе решено, че нисковъглеродното развитие на енергетиката, което е както национална, така и общоевропейска цел ще се постига само с възобновяема енергия. Такова решение печели доверието на хората, то е еднозначно и последователно.   На другия полюс е Великобритания, където равнопоставиха чрез закон ВЕИ и ядрената енергетика, защото и двата ресурса произвеждат беземисионна електроенергия. От това последва и решението за финансова подкрепа на развитието на АЕЦ, аналогична на подкрепата на ВЕИ-проектите.   Така, макар да са противоположни двете държавни политики, те се движат към една и съща цел – на нисковъглеродна енергетика. Едните ще го постигнат със слънце и вятър, а другите - и с атомна енергетика.   Ако въпросът в ядрения референдум бе зададен коректно и еднозначно, то тогава дебатите биха ни довели до отговор дали България ще се развива в посока на английската или немската национална политика. Защото ако четем Енергийната стратегия на България от 2011 г., изглежда, че сме по-мекият вариант на Великобритания – институционална подкрепа за ядрената енергетика, но без финансов ангажимент за един или друг проект. Но обществото не е имало досега възможност да се произнесе по този въпрос.   Парадоксът при нас е, че дори и референдумът да получи твърдо “не“, мног
ViaExpo