ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Брюксел ни заплашва с глоба заради нарушени енергийни правила

Брюксел ни заплашва с глоба  заради нарушени енергийни правила
Публикувана на: 24/01/2013|03:01; Източник: klassa.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
България е заплашена от налагане на дневна санкция от близо 17 хил. евро заради това, че продължава да нарушава европейските изисквания по отношение на вътрешния си енергиен пазар и ограничаване на конкуренцията при доставките на електроенергия и природен газ, твърди Мediapool. В четвъртък от Европейската комисия съобщиха, че са сезирали Съда на Европейския съюз заради това че България, Естония и Обединеното кралства все още не са приложили изцяло всички изисквания на третия енергиен либерализационен пакет. Според него страните от Европейския съюз трябваше до 3 март 2011 г. да разделят енергийните си активи, така че преносните мрежи да се управляват от независими компании, гарантиращи достъп на доставчиците до капацитета на инфраструктурата. У нас обаче все още НЕК държи електроенергийната мрежа, тъй като с нея са обезпечени кредити за близо 500 млн. евро. В момента консултантска компания анализира как да стане разделянето на НЕК и все още дъщерната й ЕСО и да се преструктурират гарантираните с мрежата заеми. До края на март трябва да стане ясен механизмът на разделяне, но кога това ще стане факт не се знае. Освен това Брюксел смята, че е затруднен и достъпът за частни компании за националните преносни мрежи на електроенергия и природен газ.В частност заведеното дело срещу България в Съда на ЕС е заради непълно въвеждане на общи правила за търговия в електроенергия и с природен газ по съответните две директиви. За всяко от двете нарушения ЕК иска съдът да ни наложи дневна санкция от по 8448 евро до отстраняване на проблемите. За Естония Брюксел иска дневна глоба от 5068.8 евро за частичното транспониране на Директивата за електроенергията и 4224 евро за частичното транспониране на Директивата за природния газ. За Обединеното кралство ЕК настоява да получи дневна санкция от 148 177.92 евро за всяка от частично транспонираните директиви, пише в съобщението на ЕК. Предложените санкции са съобразени с продължителността и тежестта на нарушението. В случай на положително решение на Съда, дневната санкция се заплаща от датата на постановяване на решението до приключване на транспонирането. Окончателният размер на дневните санкции ще бъде определен от Съда, допълват от Брюксел.“ЕС се нуждае от вътрешен енергиен пазар, за да се справи с предизвикателствата в Европа, свързани с енергията и климатичните промени, и за да гарантира сигурни доставки на енергия на достъпни цени за домакинствата и предприятията. Закъсненията в прилагането на правилата относно вътрешния енергиен пазар на ЕС имат отрицателни последици за всички участници и следователно са недопустими“, заяви енергийният еврокомисар Гюнтер Йотингер.От Брюксел припомнят, че през септември 2011 г. предупреди трите страни официално относно непълното транспониране на директивите. Мотивираните становища по отношение на тези две директиви бяха изпратени на България през февруари 2012 г.  и на Обединеното кралство през април 2012 г. Мотивираните становища по отношение на директивите за електроенергията и природния газ бяха изпратени на Естония съответно през февруари и април 2012 г. Въпреки тези производства трите държави членки все още не са извършили пълно транспониране и затова сега Европейската комисия пребягва до съд.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.