ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Министерство и регулатор си прехвърлят вината за енергийния монопол

Министерство и регулатор си прехвърлят вината за енергийния монопол
Публикувана на: 25/01/2013|02:01; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Министерство и регулатор си прехвърлят вината за енергийния монопол
Икономическото министерство и енергийният регулатор влязоха в задочен спор относно завеждането на дело в Съда на Европейския съюз от страна на Брюксел заради непълното прилагане на третия енергиен либерализационен пакет на ЕК за осигуряването на свободен достъп за газовата и електрическата мрежа в българското законодателство. След като в четвъртък стана ясно, че страната ни е заплашена от дневна глоба от общо почти 17 хил. евро до прилагането на правилата за свободна търговия в ток и газ, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) хвърли вината за забавянето на наредбите върху Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), тъй като тя трябва да ги изработи. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев обяви, че до месец-два документите трябва да са готови, иначе ДКЕВР ще трябва да отговаря пред българския народ защо ги бави.   В отговор, в петък председателят на ДКЕВР Ангел Семерджиев обясни, че докато “Електроенергийният системен оператор“ (ЕСО) не бъде разделен от “Националната електрическа компания“ (НЕК) и не получи лиценз за независим оператор, третият енергиен пакет остава неприложим в България, дори и да са готови наредбите за търговията с електроенергия.   Малко по-късно от МИЕТ изпратиха до медиите уточнение, в което посочват, че сезирането на Съда на ЕС от ЕК се отнасяло само до непълното въвеждане на правилата за вътрешния енергиен пазар. Това не касае отделянето на ЕСО от НЕК, което се осъществява с прилагането на Директива 2009/72/ЕО, а в момента тече процедура по отделянето на двете дружества, съобщават от ведомството.   От там допълват, че след приемане на поправките в Закона за енергетиката през юли миналата година, те са били пратени в ЕК, а ДКЕВР е имала срок от една година да приеме поднормативните актове. Тъй като срещу България вече бе образувана наказателна процедура заради не прилагането на третия енергиен пакет, от МИЕТ пратили до ДКЕВР три писма – съответно през август и октомври 2012 г. и на 4 януари 2013 г., за ускоряване приема на съответните документи. Семерджиев обаче отговорил само на първото, че до края на 2012 г. ще бъдат приети наредбите за лицензиране на дейностите в енергетиката; за регулиране на цените на природния газ и на цените на електрическата енергия и за достъпа до газопреносната и газоразпределителната мрежа и съоръженията за съхранение на природен газ.   Наредбите към Закона за енергетиката ще са готови до месец, но трябва да приключи процесът на разделяне на НЕК и ЕСО, за да получи “Електроенергийният системен оператор“ лиценз за независим оператор, което е изискване за влизането в сила на Третия енергиен либерализационен пакет на ЕК, заяви пред журналисти Семерджиев.   Кога обаче ще приключи прехвърлянето на електромрежата от активите на НЕК в активите на ЕСО не е ясно, тъй като все още не е готов анализът как да стане преструктурирането на двете дружества. В момента ЕСО е част от НЕК, която му е предоставила своята мрежа. Тя обаче е заложена като обезпечение по заеми на НЕК за близо 500 млн. евро и затова сега се налага преструктуриране и на кредитите, за да може ЕСО да получи далекопроводите. Този анализ от избрания консултант ще бъде готов в края на март, но кога ще приключи фактическото разделяне на НЕК от ЕСО, за да получи държавният оператор лиценз, че е независим, не е ясно.   Семерджиев обясни, че законът, който избира този модел за прилагане на третия енергиен пакет на ЕК е приет на 17 юли 2012 г. и в преходните и заключителни разпоредби се посочва, че има едногодишен срок за изготвянето на наредбите към него. По думите му ръководената от него комисия е готова с правилата много преди крайния срок.   Снощи приехме един от най-сложните документи - Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, която регламентира реда и условията за сертифицирането на операторите - ЕСО и "Булгартрансгаз", каза регулаторният шеф. Останалите три наредби ще са готови до месец, обеща той.   Семерджиев посочи, че за да бъдат сертифицирани двата оператора - газовият и електроенергийният, те трябва да подадат в комисията искане за сертифициране. След като получи одобрение от Съвета на директорите на принципала си газовият оператор "Булгартрансгаз" ще направи това в най-скоро време, каза Семерджиев. При ЕСО обаче е по-сложно, защото още не е приключило отделянето на компанията и реално няма кой да подаде искането за сертифициране, обясни той. Така дори и да са готови наредбите, няма да бъде приложен третият енергиен либерализационен пакет, ако няма независими оператори, но Семерджиев смята, че до налагане на санкция на страната от ЕК няма да се стигне.   С лицензирането на двата оператора се осигурява пълната им независимост от всички останали участници на пазара и така може да се развие конкурентна среда, обясни Семерджиев. Пазарът ще стане по-свободен, защото ще има предпоставки за това, но това зависи и от много конкретни условия, добави той.   Председателят на регулатора съобщи още, че е подготвена и методиката за излизането на потребителите на средно напрежение от регулирания на свободния пазар, като на потребителите, които не си намерят доставчик, ще бъде осигурен доставчик от последна инстанция. Това ще са електроразпределителните дружества или НЕК и те ще работят с минимален марж, определен от ДКЕВР, обясни Семерджиев.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.