ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Парк за съхранение на енергия заработи в Холандия

Парк за съхранение на енергия заработи в Холандия
Публикувана на: 13/01/2016|04:01; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Парк за съхранение на енергия заработи в Холандия
Масив за съхранение на енергия влезе в търговска експлоатация в Холандия е вече помага на местния и европейския пазар да решават проблеми с балансирането на търсенето и предлагането на енергия, които прави енергийните доставки по-надежди. Паркът, равняващ се на 20 мегавата гъвкав ресурс, беше завършен през декември 2015 г. от "Ей И Ес Холандия" и вече работи. Чрез използването на изобретени от компанията батерии Advancion 4 за съхранение на енергия хранилището се явява конкурентна с цената си алтернатива на традиционните електроцентрали и на помпено-акумулиращите водноелектрически централи, осигурявайки надежден, интелигентен и разходно-конкурентен способ за модернизиране на енергийните системи. Платформата за съхранение на енергия дава възможност за по-ефективно насочване на съществуващите електропроизводствени активи, което води до по-ниски емисии на цялата система и намаляване на разходите, както и до по-голяма интеграция на възобновяемата енергия. Технологията Advancion е вече на разположение на трети лица в Европа, както и на други места по света, като модерно и икономично решение за посрещане на пиковете и гъвкавите енергийни потребности, като същевременно стабилизира мрежата. "Тъй като Европа и нейните ютилити компании работят за намаляването на въглеродните емисии и за подобряването гъвкавостта на електроенергийната мрежа, решението Advancion може бързо и ефективно, в големи обеми, да позволи интегрирането на новото поколение възобновяеми източници на енергия, като тези, използващи енергията от вятъра и слънцето“, заяви Хулиан Небреда, президент на бизнес-звено "Европа“ на "Ей И Ес". "Решението за съхранение на енергия Advancion отговаря на днешните предизвикателства на мрежата чрез своята безкрайна мащабируемост, географска приложимост, интелигентност, съвременност и ниска цена“, допълва Стийв Коруел, вицепрезидент на "Ей И Ес Европа". Със завършването на проекта в Холандия и 10-мегаватовия парк в Килруут, Северна Ирландия, към момента "Ей И Ес" управлява най-големия парк за съхранение на енергия в Европа. В световен мащаб, компанията е интегрирала технологията на осем различни пазара, като решенията за съхранение на енергия покриват 116 мегавата и 3 милиона мегаватчаса на доставена услуга. "Ей И Ес" вече обяви изграждането или последния етап на развитие на допълнителни 268 мегавата за съхранение на енергия.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.