ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Общината връща пари по САПАРД и други вести от Сливен

Общината връща пари по САПАРД и други вести от Сливен
Публикувана на: 25/01/2013|09:01; Източник: sedmica.sliven.net; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
Днес община Сливен преведе първите 86899.36 лв. от пълната финансова корекция, която й беше наложена по програма САПАРД за проект от 2007 г. Това съобщи кметът на Сливен Кольо Милев снощи в предаването „Акценти” на телевизия „Канал 6”. Проектът на стойност 375 000 лева и сега ДФ „Земеделие” е наложил санкции за неизвършени и ненавременно проведени дейности по засаждането и отглеждането на 10 000 дръвчета през периода 2007 – 2010 г. в землищата на селата Струпец, Горно Александрово, Глушник и Г. Чочовени. В края на мониторинговия период е установено, че 90% от насажденията не са прихванати. „Водихме преговори да намалим корекцията. Виновни лица има – дали във фирмата изпълнител, или в администрацията, ще каже прокуратурата. Освен че общината пие една студена вода, тези задължения бяха пречка и пред кандидатстването ни по други проекти в сектора – като противопожарните просеки в горските масиви”, каза кметът. Кольо Милев съобщи още, че следващия вторник от 18.00 ч. в Зала „Май” Община Сливен организира обществено обсъждане на проектобюджета за 2013 г. В него могат да участват граждани и организации. По думите му бюджетът трябва да е реално изпълним, но да отговори и на амбициите, които има общината с новите европейски проекти. „Работим по над 15 проекта за над 85 млн. лв. и не сме пропуснали нито една възможност да кандидатстваме за средства”, увери градоначалникът. По отношение на средствата за съфинансиране Милев заяви, че ще се ползват и възможностите, които фонд ФЛАГ предоставя на общините в подкрепа на съфинансирането. „Каквото и да е решението на съда – ще го приемем, но като кмет съм длъжен да спазвам законите и да не търпя критики, че администрация не ги познава”. Така кметът коментира жалбите, внесени от общината в Административния съд, за спазването на законовите предписания при вземането на две решения от Общински съвет – Сливен, свързани с намаляване на местните данъци и такси.„Не сме против намаляването им, макар че данъците ни и преди промяната бяха най-ниски. Атакуваме самата процедура за провеждане на извънредната сесия. С нея беше нарушен чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове. Той предвижда всяка промяна в нормативен акт да бъде публикувана, да има 14-дневен срок за предложения и становища. Що се касае за облекченията за инвеститорите, също не сме против, но трябва да се знае, че има Закон за местните данъци и такси, който казва кои имат право на такива”, категоричен е кметът. Кольо Милев каза, че се спекулира и с това имало ли е проект за кръстовище на Розова градина. „Истина е, че за това кръстовище никога не е имало нито работен, нито идеен или технически проект. Има един подробен устройствен план, приет от Общинския съвет от пролетта на 2011 г. На базата на него ние ще впишем новия проект, в който ще намерят място и досегашни идеи. При наличие на достатъчно средства това кръстовище може да бъде завършено за Димитровден”, обясни кметът. В отговор на въпроси на зрители Милев посочи, че пътната мрежа на общината е разделена на 6 лота и по тях ще работят 4 фирми – „Пътно поддържане – Сливен” ЕООД, СД „БЕРКО 90 – Берковски и сие”, „Виадукт АБ Бинкос” ООД и „Щрабаг” ЕАД. На тях ще се възлага възстановяването на уличните настилки, веднага след като времето се оправи и заработят асфалтовите бази. Кметът на Сливен потвърди, че на пролет започва и работата по водния цикъл. До 31 януари строителните фирми, кандидати за изпълнители на проекта, могат да подават офертите си. Авансите за проекта вече са одобрени и са получени в сметка на общината. Текат процедурите за избор на изпълнители за отделните дейности.Кольо Милев коментира и резитбата на дървета в Сливен. Той повтори, че много от дървесните видове в Сливен са от горски тип, развиват големи корони с мека и чуплива дървесина, което налага да бъдат изрязвани. „Изобщо не може да се говори за нарушаване на закон, резитбата се прави по молба на самите граждани. Аз пътувам и знам, че по същия начин се подрязват дърветата и в други градове като Бургас и София. Не е коректен въпросът в чий джоб отивали парите от дървесината. В момента тя е в складовете на общината”, добави той. Благоустройствени мероприятия са предвиден във всички квартали на Сливен. В основни линии те ще са запълване на дупки по уличните платна и озеленяване на междублоковите пространства. Навсякъде, където се прави ремонт се подменят и дъждоприемните шахти. Кметът обеща да бъде подменена с нова боя и номерацията на номерата на блоковете в кварталите. Във връзка с провеждането на националния референдум за бъдещето на ядрената енергетика в България тази неделя в Сливен се въвежда забрана за паркиране на МПС на улиците в района около сградата на Областна управа.Забраната влиза в сила от 08.00 ч. на 26 януари до 12.00 ч. на 28 януари за ул. „Димитър Добрович” – от кръстовището с бул. „Хаджи Димитър” до бирария „Маки” (бивше кино „Българка”). От 18.00 ч. на 27 януари ще бъдат затворени и следните отсечки от кръстовището на булевард „Хаджи Димитър” с булевард „Братя Миладинови” до сградата на общинска администрация, а също така и улиците „Д-р Константин Стоилов”, „Мишо Тодоров” и „Йордан Кювлиев”.Общинска администрация уведомява гражданите на Сливен, че трябва да преместят предварително паркираните моторни превозни средства, които се намират в тези райони, за да не пречат за нормалното протичане на Референдум 2013 в Сливен.По окончателни данни годишен отчет за дейността си през 2011 г. са представили 6 838 нефинансови предприятия, извършвали стопанска дейност на територията на област Сливен, в които са реализирани нетни приходи от продажби за 2 137 млн. лв. и е произведена продукция за 1 496 млн. лева. Това сочи справка на Териториално статистическо бюро - Сливен.В икономическата структура на областта доминиращо място заема индустрията. През 2011 г. в нея е създадена 66.7% от продукцията на нефинансовите предприятия и са съсредоточени 44.5% от заетите лица и 51.9% от дълготрайните материални активи. В него най-голям е относителният дял на произведената продукция от „Преработващата промишленост” - 77.3%, а най-нисък на „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” - 1.6%. Строителните предприятия са произвели 14.7% от продукцията, предприятията от отрасъл “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 3.9%, а тези от „Добивна промишленост” - 2.6%.Следващ по значение е секторът на услугите, в който през 2011 г. е произведена 22.2% от продукцията на областта. В него са
Общината връща пари по САПАРД и други вести от Сливен
Към цялата новина: http://sedmica.sliven.net/index.php?id=98288