Покажи Страниците

Покана за обучения за служители на администрацията

Покана за обучения за служители на администрацията
Публикувана на28/01/2016|02:01; Източник: wp.flgr.bg; Категория: Соларна енергия
“Рувекс” АД отправя ПОКАНА за номиниране на служители на администрацията и държавните предприятия за участие в БЕЗПЛАТНО обучение за планиране и изпълнение на мерки за енергийна ефективност и използване на възобновяема енергия. Участници: Допустими са всички представители на държавни, общински и областни администрации, включително представители на училища, детски градини, болници, музеи, библиотеки, читалища и [...]
ViaExpo