ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Готови са профилите за свободно купуване на ток

Готови са профилите за свободно купуване на ток
Публикувана на: 01/02/2016|03:02; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Готови са профилите за свободно купуване на ток
Стандартизирани товарови профили за кривата на потребление на своите клиенти, които да послужат за измерването на потребената от тях енергия при излизането им на свободния пазар, разработиха трите електроразпределителни дружества и представиха за одобрение от енергийния регулатор. Най-голямо разнообразие от профили има мрежовият оператор в Югоизточна България "ЕВН България Електроразпределение" – девет, следван от "ЧЕЗ Разпределение", обслужващ Западна България – с осем варианта, а "Енерго-Про Мрежи", работещ в Североизточна България, представи седем стандартизирани профила. При стопанските потребители и тримата мрежови оператора предлагат най-много вариации. Това е само техническа стъпка към либерализацията на електроенергийния пазар, която ще регулира отношенията между електроразпределителните дружества и търговците на ток за засичането на потреблението на онези клиенти, които нямат монтирани нови електромери, отчитащи по час консумацията на енергия. Очаква се тези профили да бъдат одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) в следващите два месеца и да влязат в сила от април, за да може на тяхна база вече търговците да разработват своите своеобразни пакети от услуги и техните цени, които ще предложат на клиентите си на свободния пазар. От електроразпределителните дружества изрично посочват, че тези профили не означават, че търговците ще предложат пакети с услуги според критериите, които са използвани за групиране на  клиентите, а имат технически цели. Стандартизираният товаров профил отчита само типа на обекта, външната температура, характеристиката на деня от периода (работен, почивен, празничен) и сезона (летен, зимен, преходен). Основен фактор при разработване на профилите за битови клиенти е начинът на отопление, тъй като той играе основна роля при потреблението. От ЕВН предлагат на КЕВР да одобри девет профила – три за бита, пет за стопанските потребители и един за уличното осветление.  Битовите клиенти имат общ профил, такъв за потребители, които се отопляват с парно, и трети – за абонати, които използват дърва и въглища за отопление.  За стопанските клиенти профилите варират основно според това дали ползват повече енергия денем или нощем, според производствената им натовареност. Профилът за улично осветление и за трите мрежови оператори е един и същ, тъй като става въпрос за равномерно нощно ползване на енергия. ЧЕЗ предлагат осем типа стандартизирани товарови профила – и при тях пет са за бизнес клиентите, два за бита и един за общината за осветление. Компанията обяснява, че за да определи профилите е използвала статистика от широк набор реално измерени данни за дълъг период от време от представителна извадка на група потребители.  Това е станало чрез сравнение на данните от 450 точки по цялата обслужвана територия на доставка, в които са били монтирани пилотни електромери с периодично измерване. "Енерго-Про" предлага два профила за бита – за клиенти, живеещи в населени места до 30 хил. души и над тази бройка. Четири са типовете за бизнеса, разпределени по същия принцип за брой жители и според това дали имат под или над 40 процента нощно потребление. Профилите са били създадени след задълбочен анализ на консумацията на електрическа енергия на тези групи клиенти, които ще се възползват от тях. Те са съобразени със спецификата на потребление в различните типове населени места - например в по-големите населени места клиентите използват за отопление предимно електрическа енергия, докато в по-малките селища преобладава използването на твърди горива. Делът на консумацията в нощните часове също е съществен фактор, който е взет под внимание при разработването на профилите, обясняват от дружеството . Дали това ще останат профилите ще реши енергийният регулатор, който може да поиска корекции, преди да ги одобри. Въвеждането на стандартизирани товарови профили не оказва влияние върху формирането на сметките за електрическа енергия. Фактурите на клиентите, излезли на свобадния пазар, ще отразяват тяхното реално потребление и ще се формират в зависимост от индивидуалните условия и цени в техните договори за доставка на електрическа енергия със съответния търговец. На свободния пазар може да се договаря единствено цената на електрическата енергия, а цените за мрежови услуги и за задължения към обществото се определят от КЕВР, уточняват от "Енерго-Про". Кога търговците ще станат по-активни и ще започнат да ухажват усилено и битовите клиенти ще зависи от бъдещите решение на КЕВР за цените на регулирания пазар, защото ако продължи политиката те да са по-ниски от пазарните ми стойности, домакинствата ще предпочетат да останат на защитения пазар, отколкото да излизат на свободния.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.