Покажи Страниците

Специален фонд за ВЕИ ще осигури поносими цени на тока

Специален фонд за ВЕИ ще осигури поносими цени на тока
Публикувана на31/01/2013|12:01; Източник: chambersz.com; Категория: Соларна енергия
Специален фонд за ВЕИ ще осигури поносими цени на тока
ЕVN България подкрепя идеята да се създаде Специален фонд за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), чрез който да бъде насърчавано развитието на зелена енергия в България. Това ще доведе до стабилизиране на веригата инвеститори – банки – енергийни компании – крайни клиенти чрез повече сигурност за бъдещи инвестиции в сектора и повишаване на доверието в регулаторната рамка.
ViaExpo