ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Първи научен и технологичен парк в България

Първи научен и технологичен парк в България
Публикувана на: 01/02/2013|06:02; Източник: ecomedia.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Изграждането на първия технологичен парк у нас ще се реализира по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013Договор за безвъзмездна финансова помощ за изграждането на първия технологичен парк в България подписаха на 10.01.2013 г. главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" - Кирил Гератлиев и изпълнителният директор на София Тех Парк - Елица Панайотова.На церемонията в Министерски съвет присъства министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев и Реналдо Мандметс, ръководител на Отдел „България" в ГД „Регионална и градска политика" на Европейската комисия.С договарянето на помощта от ОП "Конкурентоспособност" за "София Тех Парк" и за строителството на интерконекторната връзка България - Сърбия достигнахме 85% на контрактуваните средства по програмата. Това обяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев след официалното подписване на договора.Изграждането на първия технологичен парк у нас ще се реализира по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013. Проектът е на стойност 50 млн. евро, като планираните дейности трябва да бъдат извършени до 30 септември 2015 г.Привличането и насърчаването на иновативни идеи и проекти, които стимулират развитието на икономиката към сектори с висока добавена стойност ще бъдат сред приоритетите в работата на бъдещия технологичен парк. Фокусът ще бъде върху информационните и комуникационни технологии, природните науки и „зелените" технологии („зелена" енергия/ енергийна ефективност/ сградни мрежи). Предвижда се да бъдат създадени бизнес инкубатор, компютърна лаборатория за високопроизводителни изчисления със специализиран лицензиран софтуер за споделено ползване, биохимични лаборатории, лаборатория по биоинформатика (БиоИнфоТех), лаборатория по киберсигурност (CERT лаборатория), лаборатория за облачни компютърни технологии и споделяне на CAD-лицензи, лаборатория за бързо прототипиране и производство, лаборатория по виртуална и разширена реалност, лаборатория за структурен анализ и проверка на пропуски на електрически системи, лаборатория по електробезопасност и електромагнитна съвместимост и др., иновационен форум, както и експозиционна галерия и детски „експериментариум". Целта е засилване на конкурентоспособността на науката и предприемачеството в България чрез подобряване на обмена на знания между академичните среди и бизнес общността, подпомагайки стартиращите дружества и иновативните идеи.София Тех Парк ще си партнира с водещи университети, Българската академия на науките (БАН), бизнес клъстери стартиращите дружества и иновативните идеи, големи международни компании, Софийска община, МОН, МТСП, неправителствени организации и други при осъществяването на проекта. Идеята е технологичният парк да се превърне в престижна локация за световните, регионални и национални изследователи и иновативни компании, давайки пример за икономика на знанието в България и региона на Балканите.В резултат на изпълнението на проекта, в рамките на следващите три години трябва да заработи научна инфраструктура за над 20 млн. лева в помощ на българския иновативен бизнес и да бъдат създадени около 20 000 кв. м нови и реновирани сградни площи, които да подслонят приложно-изследователски лаборатории, общ инкубатор, иновативни лекционни/ образователни/ дискусионни форуми, пространство за демонстрация на нови технологии, офисни площи и др.София Тех Парк ще бъде разположен на 250 000 кв. м в гр. София. Локацията е с лесен транспортен достъп, в непосредствена близост до университети, с добра инфраструктура и потенциал за разрастване.Изпълнението на проекта е възложено на „София Тех Парк" ЕАД - дружество със 100 % държавно участие. 
Първи научен и технологичен парк в България
Към цялата новина: http://www.ecomedia.bg/business/projects/article/9826
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.