ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Фирмите могат да кандидатстват за 90 млн. евро, за да намалят разходите си за енергия

Фирмите могат да кандидатстват за 90 млн. евро, за да намалят разходите си за енергия
Публикувана на: 09/02/2016|12:02; Източник: dnevnik.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Фирмите могат да кандидатстват за 90 млн. евро, за да намалят разходите си за енергия
Българските фирми могат да кандидатстват за общо 90 млн. евро с проекти, които да намалят консумацията на енеригя в предприятията им. Парите са по Оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност".Със средствата по схемата ще се финансира покупката на нови машини, съоръжения и оборудване, подобряващи енергийната ефективност на предприятието. Ще се покриват също разходи за дълготрайни нематериални активи, включително и разработване на софтуер, както и строително-монтажни...
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.