ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Предвиждат се още тарифи на тока и по-честата им промяна

Предвиждат се още тарифи на тока и по-честата им промяна
Публикувана на: 04/02/2013|02:02; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Предвиждат се още тарифи на тока и по-честата им промяна
Доставчиците на електроенергия да имат възможността да предлагат на клиентите си тарифи според тяхното потребление и нужди, а не само цени за дневна и нощна електроенергия, предвижда проект на Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия, разработен от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Предложението, което предвижда и по-честа промяна на цените на тока, а не само веднъж годишно както е в момента, ще бъде публично обсъдено на 14 февруари на заседание на регулатора.   Документът отваря врата за електроснабдителните дружества да предложат и тарифи за сезонно ползване на електроенергия или цени за отделни часови пояси от денонощието. В някои държави има например и отделни тарифи за отопление с електроенергия.   Регламентират се и цени за присъединяване на потребители до електроразпределителните мрежи в зависимост от присъединяваната мощност в киловати. Така доставчиците ще могат да предлагат различни цени и според потреблението на клиентите си, като те ще зависят от направените разходи по поддържането на капацитета. Потреблението е разпределено в седем групи. Най-ниската е до 6 кВт включително, следващите са – от 7 до 15 кВт, от 16 до 50 кВт, от 51 до 100 кВт, от 101 до 200 кВт, от 201 до 400 кВт и последнат е над 400 кВт.   Това ще позволи на клиентите с ниско потребление да плащат по-ниски цени според заявения от тях капацитет.   Новата наредба ще позволи и промяна на цената не електроенергията при непредвидени обстоятелства и разходи на дружествата. Това обаче ще става по преценка на ДКЕВР. Предвижда се също така цените на електроенергията да може да се променят и на три месеца, следвайки стойността на природния газ или на други променливи разходи, налагащи изменение на цените.   В тарифната структура се предвижда вече да има и добавка за високоефективно комбинирано производство на електроенергия от топлофикациите, чиито цени надхвърлят тези на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). В момента в сметките за ток има редове за зелената добавка, включваща разходите за ВЕИ-централите, както и за невъзстановяемите разходи за изкупуването на тока по дългосрочните договори с ТЕЦ-овете “Марица Изток“ 1 и 3.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.