ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

По-чиста енергия за автомобилите

По-чиста енергия за автомобилите
Публикувана на: 04/02/2013|06:02; Източник: ecomedia.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Предложенията за засилване на използването на алтернативни горива ще позволят на шофьорите да зареждат автомобила си на повече места в ЕСАко повече шофьори преминат към коли, задвижвани с електричество, водород и природен газ вместо с бензиново и дизелово гориво, това ще помогне на ЕС да стане по-независим от вноса на петрол и да ограничи своите емисии на парникови газове.Разпространението и използването на алтернативни горива обаче се забавя от високата цена на автомобилите, ниския интерес на потребителите и липсата на станции за зареждане с гориво.За да премахне тези препятствия, Комисията възнамерява да определи задължителни цели и общи стандарти. Основните предложения засягат:-електричеството – минимален брой станции за зареждане на държава и стандартни контакти, за да могат шофьорите да зареждат навсякъде в ЕС;-водород – общи стандарти за маркучите за гориво и за други компоненти в станциите за зареждане в 14 страни от ЕС;-втечнен природен газ – станции за зареждане на камиони на всеки 400 км от предложената обединена европейска транспортна мрежа, както и на станции за зареждане на кораби във всяко едно от 139-те морски и речни пристанища, които са част от мрежата;-сгъстен природен газ – достъпни станции за зареждане с общи стандарти за обикновени автомобили в цяла Европа на всеки 150 км до 2020 г.Страните от ЕС ще могат да приложат тези промени, като адаптират местните закони и данъци, за да насърчат инвестициите от страна на частния сектор. ЕС вече разполага със средства за подпомагане на промените.В предложенията не се засягат други алтернативни горива, които използват съществуващата инфраструктура (биогорива и синтетични горива) или за които основната инфраструктура вече е налице (втечнен нефтен газ).Развитие на модерна мрежаОколо 84 % от петрола, използван от всички видове превозни средства, се внася (близо 1 млрд. евро на ден през 2011 г.). Голяма част от него се купува от нестабилни региони по света, което означава, че снабдяването е несигурно.Преминаването към по-чисти горива е очевиден начин за европейската икономика да стане по-енергийно независима.Този подход е в съгласие с пътната карта за транспорта на Комисията, в която се определят цели за увеличаване на мобилността и по-нататъшна интеграция на транспортните мрежи на ЕС до 2050 г. при намаляване на емисиите на парникови газове. 
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.