Покажи Страниците

ББР & Черноморска банка финансират МПС

ББР & Черноморска банка финансират МПС
Публикувана на25/02/2016|02:02; Източник: economynews.bg; Категория: Соларна енергия
Двете финансови институции ще си сътрудничат и в няколко приоритетни сектора. Това са подкрепата и развитие на малки и средни предприятия (МСП), енергия от възобновяеми източници, развитие на инфраструктурата, включително общинската, подобряване на експортния потенциал и улесняване на търговията, развитие и внедеряване на технологии, опазващи околната среда и др.
ViaExpo