ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

ЕВН поиска с 2.3% по-скъп дневен ток и с 3.5% - нощен

ЕВН поиска с 2.3% по-скъп дневен ток и с 3.5% - нощен
Публикувана на: 29/02/2016|05:02; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
ЕВН поиска с 2.3% по-скъп дневен ток и с 3.5% - нощен
Електроразпределителните и електроснабдителните дружества на ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго-Про" оповестиха предложенията си за промяна на цените на електроенергията за битовите потребители от 1 юли. Само от ЕВН обаче обявиха конкретни стойности на исканото от тях поскъпване на дневната и нощната тарифа макар и изчислени при запазване на досегашните цени на останалите дружества по веригата надолу от производители и обществен доставчик. От "Енерго-Про" посочват, че искат новите цени да отразяват инфлацията в периода, да им се признаят реалните технологични разходи за преноса на енергията, както и разходите за енергийна ефективност и балансиране на системата. Трите дружества втора година претендират, че Комисията за енергийно и водно регулиране им признава в цените по-ниски от действителните технологични загуби. ЧЕЗ пък обяви само искания размер на признатите разходи за разпределителното и снабдителното дружества, но как ще се отрази това върху крайните цени за домакинствата не е ясно, тъй като зависи как енергийният регулатор ще промени останалите тарифи, участващи в ценообразуването. За живеещите в Югоизточна България от ЕВН изчисляват поскъпване на дневната тарифа с 2.3 на сто от сегашните 0.17077 лв./кВтч. на 0.17471 лв./кВтч. (без ДДС) и повишение на нощната тарифа с 3.5% от 0.09699 лв./кВтч на 0.10041 лв./кВтч. (без ДДС). При консумация на 200 тКвтч дневна и 70 кВтч нощна енергия промяната в средномесечната фактура ще е 1.23 лв., т.е. от 49.,3 лв. на 50.36 лв. в ДДС Калкулациите са направени при действащата средна цена от 106 лв за МВтч, на която "ЕВН България Електроснабдяване" продава енергията на своите битови клиенти. Така средната продажна цена за битови клиенти, с включени надбавки и цени за мрежови услуги, без включени разходи за балансиране, без акциз и без ДДС, която се формира в предложението за промяна от 1 юли би се повишила с 2.5%. От "Енерго-Про" посочват, че в заявленията си за утвърждаване на цени двете дружества ще предложат на КЕВР да признае икономически обоснованите разходи за осъществяване на лицензионната дейност и предоставяне на качествена услуга на своите клиенти. Не се посочва конкретно изменение в тарифите. Предвижда се коригиране на признатите необходими приходи с размера на инфлацията за 2015 г. и признаване на размера на актуалните технологични разходи. От ЧЕЗ посочват, че електроснабдителната им фирма ще поиска одобряване на необходими годишни приходи за периода от юли 2016 до края на юни 2017 г. в размер на 610.349 млн. лв. Компанията оставя на енергийния регулатор да определи крайните й цени. “ЧЕЗ Разпределение България“ ще заяви за признаване в цените му извършените в последните 12 месеца реални оперативни разходи за лицензионната дейност, които са били над 122 млн. лв. корекция на признатия технологичен разход до реалното му ниво в размер на 11.69%, действителния размер на амортизации от 65.167 млн. лв. и балансова стойност на активите в размер на 518 млн. лв. Дружествот иска да му се признаят извършени през миналата година инвестиции от 96.409 млн. лв.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.